Min hälsofilosofi

Det behöver inte vara så svårt. Det är bara att följa dessa 15 punkter:

 
 1. Ät kött, fisk och ägg från djur som mått bra, det vill säga köttdjur som betat fritt utomhus, fiskar som levt i vilda vatten och höns som pickat fritt i jorden
 2. Ät rikligt med grönsaker
 3. Ät rotfrukter och frukt efter din metabola känslighet
 4. Undvik processad mat så långt det går
 5. Drick rent vatten
 6. Fasta regelbundet
 7. Rör på kroppen så mycket du kan i vardagen
 8. Lyft tunga vikter ett par gånger i veckan
 9. Spring riktigt fort med jämna mellanrum
 10. Vila ofta och prioritera stunder utan prestationskrav
 11. Lär dig att älska och förlåta dig själv, och därefter andra
 12. Respektera människors olikheter
 13. Skilj mellan sak och person
 14. Ta egetansvar för din hälsa
 15. Engagera dig för något som sträcker sig utanför dig själv som person

För att läka från diverse sjukdomar och symtom behöver du anpassa ovan 15 punkter för bästa resultat. Om det kan du läsa på denna hemsida eller i mina böcker.

namnteckning_transparant