Lågkolhydratkost och styrketräning

Spara muskler

Lågkolhydratkost sparar muskelmassa på två olika sätt, vilket du kan läsa mer om här. Och eftersom styrketräning handlar om att mer eller mindre få en ökad muskelmassa, är strikt lågkolhydratkost och styrketräning en oslagbar kombination.

dreamstime_xxl_25317504


Mindre fria radikaler på lågkolhydratkost

I samband med träning frisätts dessutom en stor mängd fria radikaler i mitokondrierna. Det frisätts en större mängd vid förbränning av glukos än vid förbränning av ketoner och fettsyror. Frisättningen av fria radikaler är normal, men kan belasta kroppen om antioxidantförsvaret inte är tillräckligt starkt. För mycket fria radikaler riskerar att oxidera fleromättade fettsyror i cellväggarna. Detta innebär att om du tränar på lågkolhydratkost, kommer du att frisätta en mindre mängd fria radikaler och därmed kunna behålla muskelcellernas funktion mer intakt.


Mindre kroppsfett på lågkolhydratkost

Lågkolhydratkost tillsammans med styrketräning är som sagt en oslagbar kombination för maximal fitness. Det är då du tappar mest i kroppsfett. Det är resultatet från en studie från 2010 (1) som jag har redogjort för på andra sidor här på hemsidan, men den tål att upprepas. Det var fyra grupper i studien, där försökspersonerna antingen fick styrketräna på lågkolhydratkost, styrketräna på högkolhydratkost, enbart äta lågkolhydratkost eller enbart äta högkolhydratkost. De som åt lågkolhydratkost och styrketränade förlorade under studieperiodens 12 veckor 5,3 procent i fettmassa. Det näst bästa resultatet sågs i gruppen som fick styrketräna på högkolhydratkost. De förlorade 3,5 procent i fettmassa. Gruppen som enbart fick äta lågkolhydratkost förlorade 3,4 procent fettmassa och gruppen som enbart fick äta lågfettskost förlorade 2,0 procent. Dessa resultat visar på betydelsen av styrketräning för att förlora kroppsfett, men dessutom att resultatet blir bättre med lågkolhydratkost än högkolhydratkost.

namnteckning_transparant


Vetenskapliga referenser

(1) Volek JS, Quann EE, Forsythe CE. Low-Carbohydrate Diets promote a more favorable body composition than low-fat diets. National Strength and Conditioning Association 2010 Feb; 32: 42-47)