Förebygg metabolt syndrom

Följande text är hämtad ur min bok "Optimal Hälsa, Viktminskning & Fitness". Du köper boken här >>


Släpp spöket totalkolesterol och se till det andra istället. Då klarnar bilden...


Insulinresistens, eller sänkt känslighet för insulin, är det främsta symtomet på det metabola syndromet. Det metabola syndromet är annars ett samlingsnamn på de symtom som visar på en upp-och-nervänd metabolism i kroppen och som ökar risken för hjärt-kärlsjukdom. Metabolt syndrom kan visa sig på olika sätt mellan olika människor, men i de allra flesta fall inbegriper det insulinresistens, höga triglycerider, högt blodtryck och bukfetma. 

blodtryck

Vi lever i en föränderlig värld, just nu präglad av en begynnande revolution i synen på vad som orsakar hjärt-kärlsjukdom. De traditionella kostråden bibehålls av politiska och kommersiella krafter kryddat med personlig prestige. Studier visar att den traditionella fettsnåla kosten inte skyddar mot insjuknande i hjärt-kärlsjukdom (1, 2) och att stödet för att fett i allmänhet och mättat fett i synnerhet har svagt stöd (2). Det finns en studie som visar att feta mejeriprodukter minskade risken för hjärt-kärlsjukdom (3), tvärtemot vad många under en alltför lång tid har fått höra. Och detta trots att det säkerligen handlade om obehandlad mjölk!

Speciellt viktigt med fettdrift och att inte ge kroppen ett överskott av kolhydrater är det för dig som är insulinresistent. För är du insulinresistent fungerar inte ditt enda hormon - insulinet - som kan föra ut blodsocker till musklerna. Är du insulinresistent fungerar inte den hämmande signalen i levern på glykogenolys - det vill säga din lever fortsätter att bryta ner glykogen och servera blodet blodsocker när redan blodsockret är högt. 

Dessutom är det så att insulinresistens i hjärnan leder till att hjärnans celler inte får tillgång på blodsocker. Därför är det av yttersta vikt att hjärnan får tillgång på superbränslet ketoner, vilket den får av lågkolhydratkost. Alltså: det är uppenbart att en insulinresistens person bör börja äta lågkolhydratkost av flera anledningar. 
namnteckning Vetenskapliga referenser
1) Howard BV, Van Horn L, Hsia J, Manson JE, Stefanick ML, Wassertheil-Smoller S, Kuller LH, LaCroix AZ, Langer RD, Lasser NL, Lewis CE, Limacher MC, Margolis KL, Mysiw WJ, Ockene JK, Parker LM, Perri MG, Phillips L, Prentice RL, Robbins J, Rossouw JE, Sarto GE, Schatz IJ, Snetselaar LG, Stevens VJ, Tinker LF, Trevisan M, Vitolins MZ, Anderson GL, Assaf AR, Bassford T, Beresford SA, Black HR, Brunner RL, Brzyski RG, Caan B, Chlebowski RT, Gass M, Granek I, Greenland P, Hays J, Heber D, Heiss G, Hendrix SL, Hubbell FA, Johnson KC, Kotchen JM. Low-Fat Dietary Pattern and Risk of Cardiovascular Disease. JAMA. 2006 Feb 8;295(6):655-66. 

2) Mente A, de Koning L, Shannon HS, Anand SS. A Systematic Review of the Evidence Supporting a Causal Link Between Dietary Factors and Coronary Heart Disease. Arch Intern Med. 2009 Apr 13;169(7):659-69. 

3) Holmberg S, Thelin A, Stiernström EL.  Food Choices and Coronary Heart Disease: A Population Based Cohort Study of Rural Swedish Men with 12 Years of Follow-up . Int J Environ Res Public Health. 2009 Oct;6(10):2626-38.