En sida om Paleo och funktionsmedicin

Välkommen till denna hemsida och samlingsplatsen för kunskap och inspiration inom evolutions - och funktionsmedicin. 

Evolutions- och funktionsmedicin som kunskapsområde driver det pågående paradigmskiftet där den konventionella vården i allt större utsträckning kompletteras med ett vetenskapligt baserat systembiologiskt synsätt. Diagnoskriterier kompletteras med identifiering av biokemiska obalanser som många gånger är reverserbara om bara de underliggande orsakerna till dem adresseras. Paradigmskiftet går långsamt, men det har påbörjats. Evolutions- och funktionsmedicin är också ett kunskapsområde för karriärister, motionärer och idrottare som söker vägar till optimal hälsa och maximal prestation. 

Evolutions- och funktionsmedicin är enligt min mening framtiden för hur vi bör betrakta kost, träning, hälsa och sjukvård. 

Min ambition med denna hemsida är att samla ett hälsobudskap med djup, eftertanke, reflektion och nyansering. Det är sällan den allmänna hälsodebatten präglas av dessa attribut. Här hittar du läsvärda artiklar om kost, kosttillskott, träning, fasta, sömnhygien, stresshantering och andra livsstilsfaktorer, hur dessa kan revolutionera din hälsa och till och med optimera din mentala och fysiska potential. Du hittar ett bibliotek av kunskap och inspiration helt gratis. Vill du sedan gå vidare så erbjuder jag mina utgivna böcker, digitala kurser och föreläsningar som fortsatta kunskapskällor. Jag erbjuder också via utbildningsföretagen Paleo Institute och Funktionsmedicinska Vårdutbildningar längre yrkesprogram för dig som vill arbeta med detta fantastiska kunskapsområde. Kost- och hälsocoacher, funktionsmedicinska terapeuter och välutbildade PT kommer vara yrken att räkna med framöver. 
 
Tänk bara på en sak: kunskap är färskvara och utvecklas löpande. Inför nya teorier, alternativa åsikter och oliktänkande bör vi alla förhålla oss ödmjuka och respektfulla. Det är naivt att tro att allt på min sida är aktuellt om 20 år. Men jag kan garantera att det du hittar här idag är till stor del det vi tror oss veta idag när ridåerna av prestige, pengar och politik har gått ner.

Välkommen!

namnteckning_transparant