Myter om lågkolhydratkost

Lågkolhydratkost är för många, men naturligtvis inte för alla. Myter finns det gott om och här är några av dem.


"Hjärnan behöver kolhydrater"

Nej. Din hjärna förbränner cirka 120 gram glukos per dygn om du äter denna mängd i form av kolhydrater. Äter du inte denna mängd kommer din hjärna att förbränna cirka 20 - 30 gram glukos som din lever enkelt kan tillverka på egen hand av aminosyror, glycerol eller mjölksyra. Resten av hjärnans energibehov tillgodoses av ketoner. Ketoner är ämnen som levern tillverkar av fettsyror. Kroppen och din hjärna är därför inte i behov av ett enda gram kolhydrat i maten för att fungera väl. 


"Man går ner i vikt med lågkolhydratkost bara för att man äter mindre"

Ja. Det är exakt vad som händer. Frågan är vad som är normal mängd mat med dagens referenser. Det är snarare så att kolhydratrik mat lurar kroppen till att överäta. Därför går så många upp i vikt av den. Lågkolhydratkost innebär istället att aptiten och hungern återgår till det normala och mättnaden gör att du inte överäter. Detta är den stora förklaringen till varför många effektivt går ner i vikt med lågkolhydratkost. Dessutom verkar fett öka ämnesomsättningen jämfört med kolhydrater, vilket kan förklara viktnedgång på fet mat, men också varför kolhydratrik mat inte fungerar i längden. 


"Med så mycket fett ökar risken för åderförkalkning och hjärt-kärl-sjukdom"

Nej. Med så mycket fett minskar istället risken för åderförkalkning och hjärt-kärlsjukdomar. Det finns många missuppfattningar kring fett och hur kroppen tar hand om fett. Det fett vi äter har förvånansvärt lite att göra med det fett som i fasta finns i blodet. Höga blodfetter i fasta är i princip ett resultat av den glykemiska belastningen, det vill säga hur mycket fett som levern tvingas tillverka av allt överskottssocker som vi stoppar i oss samt av inflammatoriska reaktioner i blodkärlen som kommer av den glykemiska belastningen. Allt pekar på att en övergång till lågkolhydratkost istället kan få en viss typ av blodfetter att sjunka som en sten. Dock bör man se upp med skadliga fetter som transfetter, härdat fett och för mycket omega-6-fettsyror.


"Man blir trött och trögtänkt på lågkolhydratkost"

Nej. Inte när kroppen har "tänt av" på sockret. De flesta blir nämligen trötta under de första dygnen, upp till någon vecka medan kroppen anpassar sig till fettdrift. Därefter får de allra flesta istället mer energi. Vissa människor äter emellertid en för strikt lågkolhydratkost när de egentligen inte behöver det. Och det kan leda till upplevd trötthet. Men då är det bara att välja en liberalare variant så löser sig det mesta. Likaså kan man behöva tillföra extra kolhydrater före ett tufft träningspass för att inte känna sig trött och håglös. En del personer som har en läggning åt det nedstämda och depressiva hållet (ofta brist på signalsubstanser) kan emellertid uppleva att lågkolhydratkost förvärrar symtomen. Eller att de blir tröttare och segare på lågkolhydratkost. I dessa fall handlar det om att matens intensiva stimulans på belöningssystemet minskar och de regelbundna kickarna uteblir. Vissa går över till att söka dessa kickar genom kaffe, vin och sötningsmedel istället. Lösningen i teorin handlar om att hitta en liberalare variant av lågkolhydratkost och att skaffa sig sunda livsstilsvanor överlag. Men i praktiken kan det vara svårt. Inte sällan är sockerberoende en del av problemet. Men en del personer kan också må bra av ett mindre kolhydratintag till just middagen för att öka inlagringen av aminosyran tryptofan till hjärnan.


"Lågkolhydratkost är extremt kan inte vara nyttigt på längre sikt"

Det finns aldrig några garantier för kanske dyker det upp ny kunskap om hur exempelvis processade mejeriprodukter påverkar kroppen? Eller hur kött från konventionellt uppfödda djur påverkar hälsan? Eller överdriven nötmjölskonsumtion? Det finns alltid frågetecken kring enstaka delar i en kosthållning, även i lågkolhydratkost. Men vetenskapen och den praktiska erfarenheten talar ett tydligt språk; när det gäller lågkolhydratkost är de momentana hälsoförbättringarna många och ofta mycket kraftiga. Varför skulle en kosthållning som vetenskapligt visat sig hälsosam på upp till två års sikt plötsligt bli ohälsosam därefter? Det finns idag inget som talar för att lågkolhydratkost som helhet skulle vara hälsoskadligt på något sätt. Däremot vet man att kolhydratrik, fettsnål socker- och sädmat inte är speciellt hälsosam. Resultaten av detta visar sig just nu i en allt ökad sjukdomsfrekvens. 


"Kroppen blir försurad av lågkolhydratkost"

Nej. Det blir den inte. Väljer du bort socker, säd och stress (de 3 ”S”-en) eliminerar du de tre största surgörande faktorerna. Med lågkolhydratkost eliminerar du automatiskt de första två och ersätter med pH-neutralt fett. Ät mat av bra kvalitet, ha ett varierat intag av grönsaker och var trygg i att risken för försurning inte finns.


"Med så mycket kött ökar risken för cancer"

Kött är något av det mest naturliga vi kan äta. Kött av bra kvalitet leder omöjligen till cancer hos en frisk person. Däremot kan kött av sämre kvalitet, exempelvis charkuteriprodukter och kött från konventionellt uppfödda djur öka risken av olika anledningar. Men denna eventuella riskökning förmodas ändå komma i skymundan jämfört med de stora bovarna socker och stärkelse. Välj bra kött, ät mycket grönsaker och var trygg i att det gör gott för din kropp. Dessutom behöver inte köttintaget öka när du övergår till lågkolhydratkost. Tanken är att du ska byta ut de stora kolhydratkällorna mot naturligt fett och hålla kött- och proteinintaget fortsatt måttligt.


namnteckning_transparant