Minska inflammationer

Följande text är hämtad ur min bok "Optimal Hälsa, Viktminskning & Fitness". Du köper boken här >>Inflammation löper amok i våra kroppar - och skapar otäcka konsekvenser!


De allra fleta folksjukdomarna idag har en gemensam nämnare - kronisk inflammation. Ofta är det en inflammation som vi inte märker av, men som pågår i det tysta i våra blodkärl, nervceller eller i andra delar av kroppen. 

En övergång till lågkolhydratkost (utan margarin givetvis) medför med all sannolikt en minskad risk för olika inflammatoriska besvär. I många fall en kraftigt reducerad risk. Följande faktorer är sannolikt avgörande:

  • En minskad glykemisk belastning vilket resulterar i minskad oxidativ stress och minskad bildning av AGE (Aggregated Glycation Endproducts = socker-proteinmolekyler), därmed minskad inflammatorisk reaktion.

  • Ett stabilt blodsocker, då för mycket blodsocker och insulin driver på inflammationer.

  • Ett minskat eller helt eliminerat intag av gluten och annan xenobiotika vilket minskar inflammatorisk reaktion i tarmen.
vete

  • En förbättrad matsmältning och bättre proteinupptag vilket stärker immunförsvaret.

  • En förbättrad omega-6/omega-3-kvot som sänker den generella inflammationsgraden (detta uppnås genom lågkolhydratkost + tillskott).

  • Ett ökat intag av vitamin D som visat sig ha en immunstärkande effekt (detta uppnås genom lågkolhydratkost + tillskott). 
De kvarvarande riskfaktorerna för ökad inflammation som finns inom ramen för lågkolhydratkost är:

  • Eventuellt kvarvarande industriellt processade livsmedel med inflammatoriska tillsatser eller kemikalier.

  • Behandlade mjölkprodukter och i dessa speciellt mjölkproteinet kasein.
Det kan finnas anledning för dig som har inflammatoriska besvär, framför allt autoimmuna besvär, att ta bort mejeriprodukter helt under 1-2 månader (om du inte hittar obehandlade mjölkprodukter). Genom att ta bort mejeriprodukter får du ett kvitto på den ytterligare immunstärkande effekten som följer av hälsosam lågkolhydratkost. För de allra flesta personer behöver dock ovan nämnda kvarvarande riskfaktorer för ökad inflammation inte utgöra något problem. Lågkolhydratkost med behandlade mjölkprodukter kan fortfarande vara tillräckligt anti-inflammatoriskt för många personer.

Nämnas ska att inflammation är en del av vårt immunförsvar. Inflammation är kroppens försvar vid antingen infektion, vävnadsskada eller främmande ämnen i blodet (som riskerar leda till låggradig kronisk inflammation). I viss litteratur sägs att kolhydrater är nödvändigt för de vita blodkropparna i immunförsvaret. Det bygger på ett felaktigt synsätt som utgår från att dessa vita blodkroppar endast kan förbränna glukos och att de skulle vara beroende av glukostillförsel från maten. Eftersom blodsockerhalten är strikt reglerad på lågkolhydratkost har dessa vita blodkroppar alltid tillgång till det glukos de behöver. Faktum är att ett kroniskt förhöjt blodsocker hämmar immunförsvaret. Eftersom det ökar inflammationer i kroppen åtgår resurser för att ta hand om dessa inflammationer och resurserna för immunologiska reaktioner på annat håll försvagas.

Det bör påpekas att andra livsstilsfaktorer än dina matvanor påverkar immunförsvaret. Kemikalier i vår omvärld provocerar immunförsvaret och långvarig stress har påvisats dämpa immunförsvaret. 
namnteckning