Mina livsstilsråd

Mina sammanfattande punkter för en hållbar Paleolivsstil
 
1. Ät kött, fisk och ägg från djur som mått bra, det vill säga köttdjur som betat fritt utomhus, fiskar som levt i vilda vatten och höns som pickat fritt i jorden
2. Ät rikligt med grönsaker
3. Ät rotfrukter och frukt efter din metabola känslighet
4. Undvik processad mat så långt det går
5. Drick rent vatten
6. Fasta då och då
7. Rör på kroppen så mycket du kan i vardagen
8. Lyft tunga vikter ett par gånger i veckan
9. Spring riktigt fort med jämna mellanrum
10. Vila ofta och prioritera stunder utan prestationskrav
11. Lär dig förlåta dig själv och andra
12. Respektera människors olikheter
13. Skilj mellan sak och person
14. Ta egetansvar för din hälsa
15. Engagera dig för något som sträcker sig utanför dig själv som person
För att läka från diverse sjukdomar och symtom behöver du anpassa ovan 15 punkter för bästa resultat. Om det kan du läsa på denna hemsida eller i mina böcker.

Välkommen!

namnteckning_transparant