Kosttillskott

Jämfört med för flera tiotusentals år sedan är maten idag urvattnad på näring. Flera matvaror är hårt framselekterade och andra kontaminerade med kemikalier och tillsatser. Många matvaror har till och med tappat i näring under bara de senaste decennierna. För optimal hälsa bör du därför ta tillskott av vissa vitaminer, mineraler och fettsyror. Argumentet för tillskott är naturligtvis att de fyller på med näring som den urvattnade moderna maten inte kan ge dig. Riktig mat är naturligtvis alltid det bästa alternativet, men tillskott får bli det näst bästa. Argument mot tillskott är att de kan skapa inbördes obalanser mellan olika vitaminer och mineraler. Det finns också en liten risk för överdosering av ett specifikt vitamin eller mineral. Det finns också många preparat på marknaden som är av dålig kvalitet. 
kosttillskott
Kom ihåg att de officiella rekommendationerna om nödvändigt intag av vitaminer och mineraler är betydelselösa för dig som vill optimera din hälsa. RDI anger en nivå där inga bristsymtom framträder med tillägg av en säkerhetsmarginal för individuella skillnader. Ingen vet nivåerna för optimala intag, men de ligger betydligt högre än RDI. 

Jag rekommenderar alla personer följande två kosttillskott på daglig basis:

  • Omega-3: 2-4 g per dag
  • Vitamin D: 5 000 IE (125 mcg) per dag

Ungefär 95% av alla svenskar har suboptimala nivåer i blodet av just omega-3 och vitamin D. Vid mätningar som jag genomför i samarbete med två olika labb visar det sig att många har kraftiga obalanser mellan omega-3 och omega-6 i cellväggarna, vilket riskerar leda till nedsatt kärlhälsa, nedsatt hjärnhälsa och sänkt immunförsvar. En del, speciellt mörkhyade personer, men också många med undermåliga kostvanor, har mycket låga nivåer av vitamin D under vinterhalvåret. Det senare riskerar leda till nedsatt hjärnhälsa, sänkt immunförsvar med mera. 

Omega-3
Sikta på 1-2 gram rena omega-3-fettsyror per dag om du är frisk och utan symtom. Sikta på 3-4 gram vid övervikt, metabolt syndrom eller inflammatorisk sjukdom/inflammatoriska besvär. 

Det är viktigt att välja bra kvalitet på omega-3-tillskott. Dåliga produkter eller överdosering riskerar leda till ökad oxidativ stress eftersom omega-3-fettsyrorna är känsliga för oxidation. I det läget kan inflammationer snarare skapas än minskas. Jag erbjuder mätningar av mängden omega-3, omega-6- och flera andra fettsyror i blodet, men också av kvoten omega-3/omega-6. Din kvot bör ligga inom intervallet 1:1 - 1:4 (omega-3/omega-6) och dosen du tar i form av tillskott bör anpassas därefter. 

Vitamin D
Du kan mäta dina blodnivåer genom ett blodprov. Vitamin D bör ligga mellan 50–80 ng/ml (125–200 nmol/L). Provet heter 25-OH-D. Anpassa dosen efter blodhalten, men en generell rekommendation är 5 000 IE. Risk för överdosering föreligger möjligen först vid daglig dos på 10 000 IE under en längre tid. 

Ett visst behov hos vissa kan finnas för följande tillskott:

  • Zink 30 mg per dag
  • Magnesium 400 mg per dag
  • Multivitamin
  • Vitamin C: > 2 g per dag

Multivitamin

Höjer din näringsstatus över hela spektrat. Köp ett preparat av hög kvalitet.

Vitamin C
Det finns osäkerhet om vad det essentiella behovet är av vitamin C, och huruvida alla personer är i behov av extra vitamin C. Men vid ett intag på ett antal gram stimuleras immunförsvaret (exempelvis vid förkylning) och för en optimal antioxidativ och hälsostärkande effekt rekommenderar jag minst 2 gram per dag. Det finns inga biverkningar av att ta för mycket förutom en eventuell laxerande effekt. Eftersom vitamin C är känsligt för upphettning, och ofta förstörs i modern tillagning, förmodas många personer behöva extra tillskott.

Brister av andra vitaminer och mineraler är inte ovanligt. Många ligger lågt i magnesium och zink, två mineraler som ingår i flera hundra enzymsystem i kroppen. Andra personer behöver vitamin B12. Många kvinnor mår bättre av bioidentiskt östrogen, progesteron och aminosyror. 

Det centrala är inte mängden tillskott utan vilka absoluta och relativa nivåer som finns i blodet. Olika personer kan behöva olika stora doser för att uppnå en viss blodnivå. Om du vill satsa på att nå din optimala hälsa fullt ut, bör du dels mäta det hela spektrat av vitaminer, mineraler, oxidativ stress, fettsyror, blodfetter och kärlstelhet för att veta eventuella brister. Utifrån symtom och mätresultat kan du skräddarsy tillskotten som just du behöver. Kontakta mig om du är intresserad av ovan hälsoscanning. 

namnteckning_transparant