Tester för läckande tarm

Under avslutningsveckan på utbildningen till Cert. PI Kostrådgivare ingår en teoretisk genomgång av olika hälsotester, dess mätmetodik och relevans i den praktiska kostrådgivningen. Jag tänkte här bjuda på en kort sammanfattning om tester för läckande tarm (intestinal permeability). Just tester för läckande tarm efterfrågas alltmer, men det finns all anledning att analysera dessa lite närmare för att förstå dess för- och nackdelar. 

Begreppet läckande tarm är intressant i sig, men jag nöjer mig här med att beskriva det som en ökad permeabilitet genom tarmepitelet för såväl icke-nedbruten mat samt toxiner av olika slag. Resultatet blir ofta en inflammatorisk respons i tarmen och / eller blodet. Läckande tarm är ett vedertaget tillstånd vid celiaki och andra medicinska diagnoser, men mer omdiskuterat vid diffusare, kroniska välfärdssjukdomar. 

Det finns olika sätt att mäta läckande tarm på. De två mest tillförlitliga sätten består av antingen ett urinprov där man mäter förekomst av laktulos (eller likvärdig sockerart) och mannitol ett antal timmar efter intag av dessa sockerarter, dels ett antigentest för LPS (lipopolysackarider), zonulin eller ockludin. Det finns också tester där man mäter mängden av proteinerna zonulin och ockludin i blodet liksom smörsyra. I min egen kliniska vardag använder jag i dagsläget laktulos / mannitol - testet från Nordic Labs (Genova Diagnostics). Laktulos (eller motsvarande sockerart) är en stor molekyl som inte ska ta sig igenom tarmslemhinnan och mannitol en desto mindre molekyl som lätt ska absorberas. Förekomst av laktulos i urinen tyder därför på läckande tarm och låg förekomst av mannitol tyder på bristande absorption generellt. Se bild här nedan (exempelrapport som dock visar ett visst positivt resultat på läckande tarm).

 

Läckande tarm


Jag träffar regelbundet kunder med olika autoimmuna sjukdomar, exempelvis Hashimotos, SLE, autoimmun hepatit med flera. De flesta har redan ställt om till Paleokost / Lågkolhydratkos, tar diverse kosttillskott och söker mig för att optimera och prickskjuta upplägget. Hos en del av dessa kunder har jag testat för eventuell läckande tarm, men testerna visar ofta att de faktiskt har en normal permeabilitet. Då läckande tarm diskuteras flitigt i samband med autoimmuna tillstånd är frågan hur det kommer sig att det inte syns i testresultaten. Innan jag ger mina egna svar på den frågan tänkte jag presentera argument för att det ofta är onödigt att testa för läckande tarm. Läckande tarm är aldrig i sig orsaken till symtom eller sjukdom utan det finns alltid underliggande orsaker till läckande tarm som man behöver adressera - stress, toxiner, tungmetaller, socker, spannmål, mejeriprodukter, störd tarmflora, låg saltsyra, dålig matsmältning, enzymbrister, läkemedel etc. När man ger sig på de underliggande orsakerna kan oftast en läckande tarm läka förvånansvärt bra. Tarmcellerna omsätts under ett par dagar så inom en vecka kan du ha en helt ny tarmslemhinna. Därför tycker jag att det många gånger är mer relevant att åtgärda orsakerna och låta den läckande tarmen läka automatiskt. Men i vissa fall har jag ändå känt det relevant att få ett mätresultat. Det kan ha handlat om att man vill få konstaterat att kunden verkligen följer den livsstilen hon eller han beskriver, eller att ändå konstatera någon form av genetisk sårbarhet på området. Men i de flesta fall får jag alltså negativa resultat hos de kunder jag träffar. Men för att då svara på ovan nämnda fråga så behövs ett funktionellt synsätt på såväl läckande tarm som begrepp som för själva testet. 

Antingen är det så att min kund med sin livsstil har påbörjat en läkningsprocess som relativt fort sker i tarmen, men där förändringar i tarmfloran, epigenetiska uttryck hos såväl kundens tarmbakterier som i kundens egna gener tar längre tid. Så därför kanske tarmen har läkt, men ännu inte symtomen från sjukdomen lindrats. Det kanske bara är att fortsätta med den valda livsstilen och låta tiden göra sitt? Eller så beror de kvarvarande symtomen på något annat som inte har med läckande tarm att göra? Eller kan det vara så att just laktulos / mannitol - testet inte fångar upp tarmslemhinnans permeabilitet fullt ut? Testet anses ha hög validitet, men det är faktiskt så att den läckande tarmen kan vara molekylspecifik, något som faktiskt inte detta test fångar. Men en mer relevant aspekt är den att permeabiliteten i tarmen fluktuerar beroende på kost- och livsstilspåverkan kortsiktigt under dagen. Ett livsmedel kan öka tarmens permeabilitet under ett par timmar efter intag och därefter kan permeabiliteten normaliseras igen. Har man därför gjort testet på tom mage efter flera timmars fasta kan resultatet visa negativt trots att tarmen ändå periodvis kan ha högre permeabilitet. Ett test är därför alltid bara ett test. Beskrivande symtom är många gånger lika värdefullt som enstaka tester för att förstå vad som sker i kroppen. 

namnteckning_transparant