Ämnesfilter

Det finns 1 inlägg under ämnet 'Glutenfri kost'

Vill du utbilda dig och arbeta med kost, hälsa och prestation?

Gluten, glutenfritt och dietisters irritation

Under den senaste veckan har debatten om gluten och glutenfri kost gått het. Jag ger min syn på saken, men lyfter också frågan till ett större perspektiv - för det finns ett tydligt sådant! Bakgrund Gluten är ett proteinkomplex som främst består av proteinerna gliadin och glutenin. Hos...
Läs hela artikeln... 
Kommentera (0)
  • 1 mars 2015