Ämnesfilter

Det finns 1 inlägg under ämnet 'Eksem'

Vill du utbilda dig och arbeta med kost, hälsa och prestation?

Vitamin D och allergier hos barn

Atopiskt eksem och allergier hos barn har ökat explosionsartat sedan 1980-talet. Idag har vart femte barn eksem. Huden speglar kroppens inre och eksem är ett symtom på inflammatorisk reaktion i kroppen. Kan vitamin D-brist hos barn vara en del av orsaken till atopiskt eksem? Möjligen. Vitamin...
Läs hela artikeln... 
Kommentera (0)
  • 1 februari 2013