Mjölk och autoimmuna sjukdomar

Finns en koppling mellan mjölk och autoimmuna sjukdomar?

Årets första inlägg kommer att handla om kopplingen mellan mjölk och autoimmuna sjukdomar, delvis utifrån evolutionär synvinkel. Jag kommer nämligen använda en del referenser från en av de första Paleoböckerna som fick mig att omvärdera min syn på kost och hälsa – Staffan Lindebergs bok Maten och folksjukdomarna. Staffan Lindeberg avled tragiskt nog under julhelgen och jag är honom tacksam för att jag förra året fick låna bilder från hans studie på Kitava till min bok Ät & Lev Paleo. Jag mailade honom och bad om ett par utvalda bilder, istället fick jag tillgång till hela hans bibliotek med fantastiska foton tagna under hans år på Kitava. Staffan skriver på flera ställen i sin bok om människors bristande genetiska anpassning till att dricka mjölk i vuxen ålder och att det finns en stark korrelation mellan mjölkintag och de autoimmuna sjukdomarna diabetes typ 1 och MS.

Som kontrast har jag på senare tid på flera håll läst och hört att det varnas för mjölk i onödan, att det inte finns några studier som visar att mjölk och mjölkprodukter har några negativa hälsoeffekter så länge man inte är allergisk mot mjölkprotein eller laktosintolerant. Så lyder ofta retoriken från både ”vanliga människor” (som kanske vill rättfärdiga sitt mjölkdrickande) som flera kostexperter (som formar sin världsbild efter vetenskapliga studier och som ser verkligheten i ett svart-vit spektra). På andra sidan skalan finns det människor som är helt orubbligt övertygade om att mjölk och mjölkprodukter skapar världens allt ont och att alla människor bör undvika dem. Så är det inte heller naturligtvis. Sanningen ligger oftast någonstans i mitten - som i de flesta debatter. För att få en balanserad förståelse till mjölk och mjölkprodukters påverkan på vår hälsa bör du först läsa igenom min välbesökta sida om mjölk och mjölkprodukter. Och för en balanserad syn på den specifika kopplingen mellan mjölk och autoimmuna sjukdomar så är det bara att fortsätta läsa.

Kort sagt: Det finns naturligtvis en koppling mellan mjölk och autoimmuna sjukdomar. Men en koppling finns mellan allt möjligt, statistiska samband ses både till höger och vänster och talar inte om vad som är orsak och verkan. Kan det vara så att mjölk och mjölkprodukter faktiskt helt eller delvis orsakar autoimmuna sjukdomar? Den frågan är mer intressant, men också mycket svårare att förklara. Autoimmunitet sker sällan över en natt, även om många unga kan drabbas tidigt om förutsättningarna är gynnsamma (till exempel av diabetes typ 1). Förutsättningarna är som vanligt en blandning av genetik och miljö. Att göra långsiktiga interventionsstudier på människor gällande mjölk och autoimmuna sjukdomar är en omöjlighet. Möjligen kan resultat från interventionsstudier på djur bidra med en pusselbit till förståelsen, liksom prospektiva och retroaktiva observationsstudier. Även molekylärbiologiska studier som påvisar antikroppar mot olika proteinstrukturer kan ge förståelse. Ingen enskild studie kommer på detta område att kunna bevisa orsak-verkan utan det är som alltid det sammanlagda vetenskapliga underlaget som får vägleda framåt. Så nu till ”kopplingen”:

Mjölkkonsumtion är starkt korrelerat till förekomsten av diabetes typ 1 i världen (1,2). Faktum är att analyser i studien visade att 94 % av de geografiska skillnaderna i incidens i sjukdomen kunde förklaras av mjölkintaget. Denna korrelation ses i Italien där 70 % av de geografiska skillnaderna i incidensen kunde förklaras av mjölkintaget (3). När det gäller Skandinavien så är det så att Island är mer förskonade från diabetes typ 1 jämfört med Sverige och att det kan ha samband med mjölkens innehåll i de olika länderna (4, 5). På Island är exempelvis halterna av betakasein A1 och B lägre och A2 och omega-3 högre. På Island ser man ingen korrelation mellan incidens i diabetes typ 1 och amningsfrekvens eller amningslängd (4), medan man i en systematisk reviewartikel från 2012 med försökspersoner från andra delar av världen ser att amning har en skyddande effekt mot att insjukna i diabetes typ 1 och att frånvaro av amning och kort amningsperiod är en riskfaktor för sjukdomen (6). Men det finns också studier där man inte funnit detta samband.

Just mjölkproteinerna beta-kasein A1 och B brukar sammankopplas till risken för autoimmunitet. Hypotesen är att de liknar proteiner i bukspottskörtelns celler och att den immunreaktion som uppstår när immunförsvaret möter mjölkproteinerna också slår mot de egna cellerna i bukspottskörteln (7). Barn med diabetes typ 1 har också ökad mängd antikroppar mot mjölkproteiner jämfört med kontrollgruppen utan diabetes (8). Det är inte bara diabetes typ 1 bland de autoimmuna sjukdomarna som är vanligare i mjölkdrickande befolkningar. Även förekomsten av MS korrelerar med mjölkintag (9, 10). I den senare studien sågs en mycket stark korrelation med flytande mjölk, en lägre korrelation med grädde och smör och ingen alls med ost (10). Immunologisk reaktion mot mjölkproteiner är mycket vanligt hos MS-patienter (11). I en avhandling från Akademiska sjukhuset 2009 visades att många patienter med autoimmuna reumatiska sjukdomar har antikroppar mot mjölkproteiner (12).

ostar

Detta inlägg avser inte ge ett heltäckande underlag i ”kopplingen” mellan mjölk och autoimmunitet. Det avser inte heller bevisa att mjölkproteiner ensamt orsakar autoimmunitet. Men den forskning som finns idag visar att det inte går att utesluta artfrämmande mjölkproteiner som en del i orsaken till autoimmunitet. Tvärtom finns det en hel del som talar för det. Mjölk och mjölkproteiner orsakar sannolikt inte autoimmuna sjukdomar ensamt. Det behövs genetik och andra miljöfaktorer i kombination som får en autoimmun sjukdom att bryta ut. Sannolikt är det så att man blir känsligare för artfrämmande proteiner i mag-tarmkanalen ju bättre mag-tarmfunktion man har. Ett artfrämmande protein då och då leder inte till något ohälsosamt om permeabiliteten är intakt och immunförsvaret kalibrerat. Men med socker, spannmål och processad mat i en västerländsk kosthållning som alla kan orsaka läckande tarm och driva inflammationer, så kan desto fler proteinstrukturer driva immunologiska reaktioner. Därför är det som jag skriver på min sida om mjölkprodukter: Det är skillnad mellan mjölk och mjölk, och mellan mjölk och olika mjölkprodukter. Det är också skillnad i individuell känslighet. Ju hälsosammare din livsstil är och ju bättre grundhälsa du har - desto bättre tål du förmodligen mjölkprodukter. Bara för att vi inte har någon optimal genetisk anpassning till mjölkprodukter i vuxen ålder, betyder det inte att vi kan tåla en viss mängd. Men evolutionen bör vägleda oss till en försiktighetsprincip.


Referenser

1) Dahl-Jørgensen, K, Joner, G, and Hanssen, KF, Relationship between cows' milk consumption and incidence of IDDM in childhood. Diabetes Care, 1991; 14: 1081-3.

2) Muntoni, S, Cocco, P, Aru, G, and Cucca, F, Nutritional factors and worldwide incidence of childhood type 1 diabetes. Am J Clin Nutr, 2000; 71: 1525-9.

3) Fava, D, Leslie, RD, and Pozzilli, P, Relationship between dairy product consumption and incidence of IDDM in childhood in Italy. Diabetes Care, 1994; 17: 1488-90.

4) Thorsdottir, I, Birgisdottir, BE, Johannsdottir, IM, et al., Different beta-casein fractions in Icelandic versus Scandinavian cow's milk may influence diabetogenicity of cow's milk in infancy and explain low incidence of insulin-dependent diabetes mellitus in Iceland. Pediatrics, 2000; 106: 719-24.

5) Iggman, B Birgisdottir , A Ramel, J Hill and I. Thorsdottir. Differences in cow’s milk composition between Iceland and the other Nordic countries and possible connections to public health D. Scandinavian Journal of Nutrition 2003; 47 (4): 194 /198

6) Evridiki Patelarou, Charis Girvalaki, Hero Brokalaki, Athena Patelarou, Zacharenia Androulaki, Constantine Vardavas, Current evidence on the associations of breastfeeding, infant formula, and cow's milk introduction with type 1 diabetes mellitus: a systematic review. Nutrition Reviews Volume 70, Issue 9, September 2012, 509–519

7) Wasmuth, HE and Kolb, H, Cow's milk and immune-mediated diabetes. Proc Nutr Soc, 2000; 59: 573-9.

8) Neyestani TR, Djalali M, Pezeshki M, Siassi F, Eshraghian MR, Rajab A, Keshavarz A. Serum antibodies to the major proteins found in cow's milk of Iranian patients with Type 1 diabetes mellitus. Diabetes Nutr Metab. 2004 Apr;17(2):76-83.

9) Butcher J. The distribution of multiple sclerosis in relation to the dairy industry and milk consumption. N Z Med J. 1976 Jun 23;83(566):427-30.

10) Malosse D, Perron H, Sasco A, Seigneurin JM. Correlation between milk and dairy product consumption and multiple sclerosis prevalence: a worldwide study. Neuroepidemiology. 1992;11(4-6):304-12.

11) Winer, S, Astsaturov, I, Cheung, RK, et al., T cells of multiple sclerosis patients target a common environmental peptide that causes encephalitis in mice. J Immunol, 2001; 166: 4751-6.

12) http://www.avhandlingar.se/avhandling/6baf6b56fb/, 2017-01-10

namnteckning_transparant