Hur är det med hjärnans fettförbränning?

Hur är det med hjärnans fettförbränning?

En oerhört kunskapsintensiv utbildningsvecka är just över för min del. Det var vecka 3 av 4 på utbildningen till Cert. PI Kostrådgivare på Paleo Institute jag undervisade på och temat under veckan var inflammatorisk och kognitiv ohälsa. Fokus låg på hur rätta livsstilsvanor (med kost och kosttillskott i centrum) kan stötta kroppens läkningsförmåga samt minska symtom vid bland annat IBS, allergier, astma, autoimmuna sjukdomar, depression och neuropsykiatriska diagnoser med ADHD i främsta ledet. Kronisk inflammation är många gånger en gemensam nämnare och detta område tar avstamp i vår grundutbildning, men utvecklas ordentligt i fortbildningen till Funktionsmedicinsk Terapeut där kroniska inflammationer diskuteras i anknytning till sköldkörteldysfunktion, kronisk trötthet, fibromyalgi och svårare mag-tarmbesvär. 

När det gäller kognitiv ohälsa så är det viktigt att förstå hjärnans unika egenskaper i jämförelse med andra organ. Bland annat nagelfor vi på utbildningen hjärnans metabolism som skiljer sig märkbart från andra organs. Lite kort och koncist säger man att hjärnan inte kan förbränna fett, men det är faktiskt en sanning med modifikation. MCT-fett kan i mindre omfattning genomgå beta-oxidation i vissa hjärnceller för att skapa ATP, men det verkar enligt all forskning stämma att hjärnan i övrigt inte har särskilt bra förmåga att förbränna längre fettsyror. Det finns många olika skäl till det, något som jag inte kan utveckla fullt ut i detta korta blogginlägg, men det mest framträdande skälet är att beta-oxidationen i de flesta hjärnceller är kraftigt nedreglerad. Det verkar ha funnits ett evolutionärt tryck att undvika förbränning av längre fettsyror och detta är enligt en review-artikel i ämnet från 2013 de tre främsta hypoteserna till varför: 

  1. ATP-produktion i beta-oxidation av långkedjade fettsyror kräver relativt hög andel syre och ökar risken för att nervceller utsätts för syrebrist.

  2. Beta-oxidation av fettsyror bildar stor mängd fria radikaler (främst superoxid). Samtidigt har nervceller en nedsatt förmåga att bilda antioxidanter. Förbränning av för stor mängd fettsyror i allmänhet, långkedjade fettsyror i synnerhet, skulle utsätta hjärnan för hög oxidativ stress.

  3. ATP-produktion av fettsyror är långsammare jämfört med glukos. I stunder av hög aktivitet i vissa nervceller skulle fettsyror inte kunna garantera en tillräcklig mängd ATP.

Glukos, ketoner, mjölksyra och kreation används däremot som energikällor och på bilden nedan kan du läsa ett utdrag från utbildningsmaterialet som handlar om metabolismen av övriga energikällor.


IMG_1604namnteckning_transparant

  • 8 oktober 2016

Kommentarer (1 st):

Johanna 2017-01-12

Hej, jag håller på att skriva mitt gymnasiearbete som handlar om lågkolhydratkost i samband med högintensiv träning, och just nu håller jag på att skriva ett stycke om ketoner, och vill använda bilden ovan som källa. Så jag undrar var den är ifrån? Tack på förhand! :)

Skriv en kommentar