Är lågkolhydratkost ''bara'' symtomdämpande vid IBS?

Är lågkolhydratkost ''bara'' symtomdämpande vid IBS?

Enligt mig bör alla människor finna någon form av Paleo- eller lågkolhydratkost med högkvalitativa råvaror för att optimera sin hälsa. Alla behöver inte hålla sin kosthållning lika strikt som andra och en del kan vara liberalare än andra - det beror på sjukdomsbakgrund, genetik, livsstilsvanor med mera. Det är väl belagt att många personer med långvariga IBS-besvär mår bättre i magen när de börjar äta Paleo eller lågkolhydratkost. Vissa blir helt bra, men andra kan ha kvar besvär om än i mindre omfattning. Hos ytterligare en del blir inte mag-tarmhälsan nämnvärt förbättrad alls. 

Jag träffar många kunder med krånglande IBS-magar. Råd kring kosthållning där socker, spannmål och mejeriprodukter kan göra mycket, ett autoimmunt protokoll möjligen ännu mer där samtliga nattskatteväxter undviks under ett inledande skede. Men vid långvarig och / eller svår IBS räcker det sällan med kosthållning. Det måste till annat. 

SIBO vid IBS
SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, definieras som ett ökat antal bakterier, eller en förändring av förekommande bakterier, i tunntarmen. SIFO är istället en överväxt av svampar (fungus) istället för bakterier, men patofysiologin är liknande SIBO. Däremot kan behandlingen skilja sig åt mellan SIBO och SIFO, eftersom antibiotika inte biter på svampar.

Det är sannolikt att SIBO är vanligt vid rapporterade IBS-besvär. En studie från 2003 såg att hela 84 % av IBS-patienter hade SIBO diagnosticerat utifrån laktulos utandningsprov, att jämföra med 20 % av friska individer (1). SIBO kan leda till läckande tarm och spä på problem med intoleranser, kroniska inflammationer, trötthet, huvudvärk, hudutslag, humörsvängningar, astma och ledbesvär. Acne rosacea har till exempel en mycket stark korrelation med SIBO. I en studie från 2016 testades kausaliteten mellan SIBO och rosacea och det visade sig att 100 % av dem som åtgärdar sin SIBO blev av med sin rosacea (2). De primära symtomen vid SIBO är förutom ovan nämnda lika dem vid IBS:

  • Uppblåst mage
  • Rapande
  • Gaser (flatulens)
  • Magsmärtor
  • Magkramper
  • Förstoppning
  • Diarré

    Utöver ovan lista kan fruktosmalabsorption, anemi, viktminskning och nedsatt fettabsorption (fett i avföringen) utgöra symtom på SIBO.

Behandlingsstrategi vid SIBO
SIBO kan testas genom ett utandningsprov (det jag förmedlar kostar 220 Euro). Behandlingsstrategin vid SIBO bör följa den funktionsmedicinska arbetsmodellen med en utrensningsfas som följs av en uppbyggnadsfas och slutligen underhållsfas. Under den inledande utrensningsfasen behöver bakterierna avlägsnas från tunntarmen med riktad antibiotika (Rifaximin) och / eller med en uppsättning antimikrobiella örter. I januari kommer för övrigt nuvarande deltagare på utbildningen till Cert. PI Funktionsmedicinsk Terapeut att lära sig alla detaljer inom dessa områden och hur man livsstilsbehandlar SIBO. 

Kosthållning under utrensningen vid SIBO
Vilken kosthållning som bör rekommenderas vid SIBO under utrensningsfasen har diskuterats flitigt och varit föremål för olika åsikter. Låg-FODMAPS-kost och lågkolhydratkost har varit en utgångspunkt hos flera terapeuter och läkare internationellt. Den senare vetenskapliga evidensen pekar på att dessa kosthållningars (ibland) låga innehåll av fibrer och kolhydrater snarare kan hämma antibiotikans effekt under utrensningsfasen. Därför har det föreslagits att FODMAPS bör konsumeras i den utsträckning kunden tål det och att faktiskt undvika lågkolhydratkost. En individuellt anpassad Paleokost är därför ett bättre val. Just låg-FODMAPS och lågkolhydratkost leder hos många till en (markant) bättre mag-tarmhälsa, men de senare vetenskapliga fynden talar för att det handlar om symtomdämpning från bakterierna, men att det inte är detsamma som eliminering av de dåliga bakteriestammarna och normalisering av tarmfloran - varken i tunn- eller tjocktarmen. En låg-FODMAPS-kost sågs i en studie leda till en generell minskning av tjocktarmens bakterier med 47 % (3). I samma studie sågs att de bakterier som producerar den nyttiga smörsyran minskade på en låg-FODMAPS-kost och i en annan studie noterades att mängden av de nyttiga bifidobakterierna minskade på samma kosthållning över tid (4) . 

Slutsatser
Låg-FODMAPS-kost eller lågkolhydratkost kan vara grunden i en hälsosam livsstil. Men att upprätthålla den friska kroppen frisk är inte samma sak som att åtgärda lättare ohälsa, vilket i sin tur inte är samma sak som att åtgärda svårare ohälsa. Låg-FODMAPS-kost eller lågkolhydratkost kan säkerligen bota många IBS-magar genom att socker, spannmål, mejeriprodukter och andra eventuellt retande proteinstrukturer undviks. Var glad om en tidigare IBS har försvunnit helt hos dig. Men har du svårare IBS eller annan besvärande mag-tarm-ohälsa så handlar det sällan om att bli striktare kring sin kosthållning. Det behövs läkemedel, kosttillskott och / eller andra prickskjutande åtgärder för att komma åt det som orsakar besvären ordentligt. Det är det läget funktionsmedicinsk kunskap kommer till sin rätt tillsammans med olika sätt att mäta och utvärdera. 

Detta inlägg avsåg inte att klargöra allt som har med SIBO. Syftet var snarare att åskådliggöra att IBS är ett exempel på en sjukdom / symtom där en förändring av kosthållningen kan räcka långt, men inte alltid ända fram. Det var också ett exempel på att symtomlindring inte är detsamma som bot. Lågkolhydratkost ger mindre IBS-symtom, men det behöver inte betyda att besvären ska förväntas försvinna helt eller att lågkolhydratkost är det bästa. Det var också ett utmärkt exempel på hur kunskap inom såväl Paleo, Lågkolhydratkost som funktionsmedicin ger en helhetsförståelse för hur hälsan kan revolutioneras.  

namnteckning_transparant


Referenser

1) Pimentel M, Chow EJ, Lin HC. Normalization of lactulose breath testing correlates with symptom improvement in irritable bowel syndrome. a double-blind, randomized, placebo-controlled study. Am J Gastroenterol. 2003 Feb;98(2):412-9.

2) Drago F, De Col E, Agnoletti AF, Schiavetti I, Savarino V, Rebora A, Paolino S, Cozzani E, Parodi A. The role of small intestinal bacterial overgrowth in rosacea: A 3-year follow-up. J Am Acad Dermatol. 2016 Sep;75(3):e113-5.

3) Halmos EP, Christophersen CT, Bird AR, Shepherd SJ, Gibson PR, Muir JG. Diets that differ in their FODMAP content alter the colonic luminal microenvironment. Gut. 2015 Jan;64(1):93-100.

4) Heidi M. Staudacher, Miranda C. E. Lomer, Jacqueline L. Anderson, Jacqueline S. Barrett, Jane G. Muir, Peter M. Irving and Kevin Whelan. Fermentable Carbohydrate Restriction Reduces Luminal Bifidobacteria and Gastrointestinal Symptoms in Patients with Irritable Bowel Syndrome. J. Nutr. August 1, 2012 vol. 142 no. 8 1510-1518

  • 16 december 2016

Kommentarer (3 st):

Cecilia Johansson 2016-12-16

Jag lever själv med sjukdomen IBS och fick den diagnostiserad för över tre år sedan. Det var hösten 2013 som min läkare konstaterade att jag ha fått I BS. Perioder är jag väldigt sjuk och vissa perioder näst intill symtom fri. Jag läser till sjuksköterska och jobbar på kalmar kommun inom Omsorgsförvaltningen med äldre och funktionshindrade samt demens sjuka. Det innebär mycket oregelbundna arbetstider och jag upplever att jag nu ha fått allt mera förstoppning som är klumpar och tidvis diarré och så har jag problem med urinvägarna också. Jag har hört att den här sjukdomen påverkar även urinvägarna då jag får springa väldigt ofta på toaletten och jag ha även lämnat urinprov men ingen påvisad urinvägs infektioner. Så det måste bero på min mage och tarmsjukdom som jag har. Jag ha svårt att finna aptit många ggr då jag inte kan äta vad som och bli mätt snabbt och inte på tal om hur ont det gör i magen och tarmarna som skär som knivar. Och julen är en fasa då jag inte tål jul mat och jag kan inte äta kött eller feta saker eller godis eller bröd eller laktos. Hur ska jag hitta bra mat som går lätt och snabbt att göra samt som jag mår bra av?

Med vänlig hälsning

Cecilia Johansson??
Jonas Bergqvist 2016-12-19

Cecilia, det centrala är att du får en diagnos och blir behandlad för det. Först då kan du lära dig navigera rätt bland alla livsmedel i affärerna. Kontakta mig på jonas@paleo-institute.se om du vill gå vidare.
Sofi Gremlin 2017-03-28

Jag misstänker definitivt att jag har sibo och börjar bli galet desperat på att fixa den, drömmen vore att kunna äta en varierad Paleo, istället för den "lågfoodmapspaleo" ja kör nu :) Vart vänder ja mig för hjälp, jag bor i Karlstad, men ja kan absolut åka också förståss :)

Skriv en kommentar