Periodisk fasta - inget konstigt alls....!


Periodisk fasta, eller intermittent fasting som det heter på engelska, har funnits som begrepp länge. Men på senare tid har intresset för periodisk fasta ökat hos motionärer och nadra hälsomedvetna människor i vårt land. Vad är periodisk fasta?

Vem vänder sig periodisk fasta till? 
Periodisk fasta är okomplicerat, något helt naturligt, men det förutsätter att du som provar inte har ett osunt förhållande till mat. Periodisk fasta handlar delvis om att hoppa över måltider - på ett hälsosamt sätt givetvis. Men om du har en sjukdom eller ett osunt förhållande till mat som gör att du vill hoppa över måltider för att minska antalet kalorier, för att "svälta dig" eller av andra ohälsosamma anledningar, så kan upplägget av en periodisk fasta förvärra dina symtom. Då är periodisk fasta inget för dig. Förmodligen inte heller om du idag är frisk, men tidigare varit sjuk eller haft ett osunt förhållande till mat. Då kan periodisk fasta trigga igång gamla osunda tankar och beteenden. Periodisk fasta är inte heller för diabetiker och andra metabolt sjuka, inte heller för personer med utbrändhet och andra stressrelaterade sjukdomar i bagaget. Periodisk fasta vänder sig inte heller till de elitidrottare med hög träningsvolym, vars utmaning istället är att äta tillräckligt med kalorier i förhållande till träningsmängden. Periodisk fasta riskerar hos dessa elitidrottare leda till att man inte klarar av att äta tillräckligt stor mängd mat.  

Periodisk fasta är istället ett koncept framför allt för dig som är frisk, som tränar regelbundet på motionsnivå och som vill ta din fysik, hälsa och prestation till nya nivåer. Du behöver inte träna för att få bra effekter av periodisk fasta, men effekterna verkar bli större när den periodiska fastan kombineras med träning. Du får effekter av periodisk fasta oavsett vad du äter, men de positiva hälsoeffekterna blir bättre på lågkolhydratkost än på vanlig kolhydratrik Svensson-kost. Framför allt blir upplevelsen av periodisk fasta bättre på lågkolhydratkost.

Grunderna
Din kropp skiftar regelbundet mellan två metabola tillstånd - energilagring och energiförbrukning. Kroppen är inställd på energilagring efter måltid. Då skickas blodet till din mage och tarm och både fett, kolhydrater, proteiner, vitaminer och mineraler finns tillgängliga för lagring och uppbyggnad av kroppens vävnader. Din kropp rustar för framtida bruk. I vilken omfattning de olika energiämnena lagras är hormonellt styrt med insulinet som chef. Din kropp är i detta läge inte inställd på att träna utan på att smälta mat, vila och bygga upp sig. Ett antal timmar efter måltid skiftar din kropp över till energiförbrukning. Då minskar matsmältningen och blodet skickas till andra delar i kroppen, exempelvis till musklerna om du tränar. Nu är kroppen inställd på aktivitet. Dessa två metabola tillstånd styrs av kroppens hormoner i ett välbalanserat samspel.  

Grunden i periodisk fasta är att utöka tidsperioden för när kroppen befinner sig i tillståndet energiförbrukning i förhållande till energilagring. Det är ett sätt att efterlikna våra förfäders tidvisa brist på mat. Det är också ett sätt att återgå till kroppens ursprungliga och normala metabola balans. Dagens mat och matvanor står i konflikt med till vår ursprungliga biologi på flera olika sätt. Att äta stora mängder onaturliga kolhydrater, processad mat och undvika fett är en uppenbar konflikt. Men att äta på regelbundna tider fem gånger om dagen efter klockan är också en konflikt. Våra förfäder åt förmodligen väldigt sällan regelbundet, sällan en stor frukost tidigt på morgonen, sällan många, små måltider regelbundet och sällan en måltid med utgångspunkt i någon form av tallriksmodell. Lågkolhydratkost tillsammans med periodisk fasta kan du därför betrakta som en återgång till vårt ursprungliga sätt att äta både i innehåll och i struktur.

Periodisk fasta handlar om att äta sina kalorier under en mindre del av dygnets alla timmar än vad som är vanligt förekommande i dagens moderna samhälle. Många gör det här naturligt. Vissa äter inte frukost, eftersom de inte har aptit på morgonen. Andra äter inte lunch. Skillnaden är att i konceptet periodisk fasta finns en struktur, en genomtänkt tanke som grundar sig i en medvetenhet och inte enbart på känsla och drift. Men varken det ena eller det andra är fel, så länge den mat man äter är av bra kvalitet. En ytterligare skillnad är att de som följer en plan med periodisk fasta också kombinerar det med träning, vilket förstärker effekterna av upplägget.

Märk väl att periodisk fasta inte behöver betyda att du äter färre kalorier. Om du till exempel äter 2 000 kcal per dygn fördelade på fem måltider - frukost, lunch och middag samt två små mindre mellanmål, så kan en övergång till periodisk fasta innebära att du äter samma 2 000 kcal fördelade på 3 måltider under en kortare tidsperiod av dygnets timmar. Du får en metabol fördel av att låta kroppen få vara i tillståndet energiförbrukning längre än energilagring. I praktiken kan det däremot innebära att du äter färre kalorier än dessa 2 000 kcal, och därför kan periodisk fasta vara ett utmärkt verktyg för den som vill öka takten på viktminskningen, få bort de sista extrakilona eller komma ur en viktminskningsplatå. Men syftet är inte att minska antalet kalorier. Och märk väl, periodisk fasta är snarare att återgå till vår normala metabola balans än att förskjuta den till någon ytterlighet.

Periodisk fasta i praktiken
Periodisk fasta innebär att du inte äter mat under 16-36 timmar. I sin enklaste form kan det vara att du är klar med din kvällsmiddag kl 20.00. Du äter inget under kvällen och utnyttjar nattens automatiska fasta, hoppar över frukost och äter en lunch kl 12.00. Då har din kropp fastat i 16 timmar. Efter din mättande lunch äter du ett eller två mellanmål och en middag på kvällen igen. Du kan upprepa detta dagligen eller ett par dagar i veckan, helt beroende på vad som passar i din vardag. Ovan nämnda upplägg brukar kallas ett 16/8-upplägg, dvs du fastar 16 timmar och äter din mat under 8 timmar. När du kombinerar upplägget med träning är det mest fördelaktigt att avsluta fastan med ett träningspass. All form av träning går bra, men den bör vara högintensiv om du vill få ut maximala hormonella och metabola effekter. Styrketräning ger bättre resultat än konditionsträning, men högintensiva korta intervaller kan också vara ett alternativ. I exemplet ovan äger träningspasset alltså rum vid lunchtid och det följs av en god mättande lågkolhydrat-lunch. Vill du istället träna på morgonen går det också bra, men handlar det om ett tungt styrketräningspass kan det vara värt att äta något proteinrikt direkt före eller efter passet för att återhämtningen av passet ska bli den bästa möjliga. Givetvis kan du prova periodisk fasta genom att inte äta kvällsmat. Du kan äta mellan 06.00 - 14.00 och fasta de kommande 16 timmarna. Det finns helt enkelt många olika upplägg av periodisk fasta och för bästa effekt bör det anpassas efter var och ens unika förutsättningar.

Kanske undrar du hur man orkar träna efter att inte ätit på 16 timmar. Det går faktiskt utmärkt. Vid de första 2-3 tillfällena kan du visserligen känna en viss hunger och trötthet i samband med den tidpunkt du brukar äta en måltid, men så fort kroppen vant sig är det inga större problem. Äter du lågkolhydratkost kommer du här att märka effekterna av fettdrift och mildare hungerskänslor jämfört med om du äter en kolhydratrik Svensson-kost. Du märker också av effekterna av ketos, där ketonerna ger dig härlig energi och träningslusta.

Grundregeln är att inga kalorier ska intas under fastan, varken i fast eller flytande form. Drick gärna vatten, te eller kaffe, men ingenting som innehåller kalorier. En kopp te eller kaffe kan faktiskt vara ett medel för att undertrycka hungerskänslor eller öka energin om du upplever detta under fastetimmarna.      

Myter

  • Periodisk fasta är nedbrytande svält.

 

Nej, periodisk fasta är väsenskilt från det vi kallar långvarig svält. Utgångspunkten i periodisk fasta är densamma som när du äter lågkolhydratkost; du ska äta dig mätt och nöjd på högkvalitativ mat när du väl äter. Det är som sagt inte en fråga om att medvetet dra ner på kaloriintaget, även om det i praktiken kan ske. Periodisk fasta ger inte alls de ohälsosamma effekter på kroppen som långvarig svält ger.

Det är inte helt fel att kalla periodisk fasta för kortvarig svält, men eftersom ordet svält associeras med negativa hälsoeffekter, så rekommenderar jag att man faktiskt undviker det begreppet.

  • Ämnesomsättningen sjunker

 

Nej, vetenskapen har tydligt visat att ämnesomsättningen inte sjunker under de maximala 36 timmarna som periodisk fasta kan pågå. Under längre perioder utan mat eller med lågkaloridieter sjunker däremot ämnesomsättningen, men som sagt, då är det tal om något helt annat.

  • Periodisk fasta bryter ner muskler

 

Nej, periodisk fasta bryter inte ner muskelmassa. Återigen förväxlar man innebörden av periodisk fasta med innebörden av en längre period utan mat eller med lågkaloridieter. Snarare är det så att om du kombinerar periodisk fasta med intensiv styrketräning kommer muskeluppbyggnaden att öka. Det beror dels på den periodiska fastans positiva stimulans på ketontillverkning, vilket är muskelbesparande, samt att tillväxthormonerna i kroppen ökar, vilket leder till ökad muskelmassa. En periodisk fasta som avslutas med ett tufft styrketräningspass kan du populärvetenskapligt förklara det med att din kropp saktar in och förbereder sig för att bygga upp, och när väl signalen om uppbyggnad kommer (träningen + efterföljande måltid), så blir effekten ännu bättre än om den inte hade saktat in och förberett sig. Eller annorlunda uttryckt: Träningen med efterföljande måltid blir mer anabol i samband med periodisk fasta än utan densamma.       

Fasta innebär fettförbränning och aktivering av sympatiska nervsystemet
Under fastan skiftar alltså kroppen sin metabolism till att förbränna fettsyror och ketoner. Under fastan ökar ditt sympatiska nervsystem sin aktivitet – blodtrycket och pulsen ökar. Det är ju en form av lätt stress för kroppen att vara utan mat och aktiveringen av det sympatiska snervsystemet genom adrenalin och noradrenalin försätter kroppen i beredskap; det är ju nu du behöver mobilisera energi för att skaffa mat. Adrenalinet i sig stimulerar till fettförbränning och är en anledning till att kroppen går över till att förbränna fett istället för glukos under fasta, tillsammans med de låga nivåerna av insulin förstås. Glöm inte att akut stress, oxidativ stress och kortisolutsöndring inte är ohälsosamt. Det är de kroniska varianterna som är ohälsosamma.

Antal måltider per dygn
Det finns inget stöd i vetenskapen om att ett visst antal måltider per dag är bättre än ett annat antal för hälsa och viktkontroll. Någon enstaka studie har antytt att äta en gång per dag möjligern inte skulle ge samma hälsovinster som att äta flera, men ännu behövs mer forskning. Man kan ändå spekulera om att endast en måltid per dygn faktiskt blir lite för mycket av det goda, det vill säga för mycket fastande i förhållande till matintag. Det finns också epidemiologiska studier som visar att människor som äter fler gånger per dag är hälsosammare än de som äter färre gånger per dag. Men detta är endast en fråga om statistiska samband. Man kan ju tänka sig människor som stressar mycket, eller som inte tränar regelbundet, heller inte äter lika mycket och regelbundet som människor som lever hälsosammare. Med samma logik kan man hävda att långvarig svält helt utan mat som av förklarliga skäl inte är hälsosamt skulle innebära att det då är bättre att äta så ofta som möjligt. Dessa epidemiologiska studierna är helt enkelt vetenskap som inte bevisar någonting, men som möjligen kan ligga bakom hypotesen om att det skulle vara bättre att äta mindre måltider oftare än större måltider glesare. Hypotesen upprätthålls säkert också av teorin om att man behöver äta regelbundet för att hålla uppe blodsockret. Men äter du lågkolhydratkost utan blodsockerhöjande mat och med långvarig, bekväm mättnad, kommer blodsockret ligga stabilt och tryggt på optimal nivå.

Effekter av periodisk fasta
Det finns flera hälsosamma effekter av periodisk fasta. Det är förskjutningen - eller normaliseringen om du så vill – av balansen mellan energilagring och energiförbrukning som ger dessa effekter.

  • Viktminskning, speciellt i kombination med träning

 

Periodiska fasta kan vara ett turboverktyg om du vill gå ner i vikt. Orsaken till att periodisk fasta påverkar viktminskningen positivt är att du ökar förbränningen av fettsyror och tillverkningen av ketoner under fastan. Även om du är extra hungrig och äter dig mätt på större måltider under perioden för energilagring, kompenserar du möjligen inte fullt ut för de måltider du har hoppat över. Så i praktiken kan det bli så att kaloriintaget minskar. Men det beror till största del vilken utgångsvikt du har. En ytterligare förklaring kan vara att du ökar mängden tillväxthormon som förbränner fett och att du därmed ökar energiförbrukningen.

  • Tillväxthormonet ökar

 

Periodisk fasta ökar tillväxthormonerna i kroppen, vilket leder till ökad fettförbränning och indirekt till ökad muskelmassa. Tillväxthormon är också centralt för vävnaders kapacitet och vitalitet, exempelvis elasticiteten i huden. Ökat tillväxthormon sägs därför motverka de förändringar man ser med åldrandet.    

  • Kalibrering av aptitregleringen hormoner

 

Både nivåerna och känsligheten för aptitstimulerande och mättnadsstimulerande hormoner påverkas. Mängden av hungershormonet ghrelin minskar och mängden av mättnadshormonet leptin ökar. Framför allt ökar känsligheten för leptin, vilket motverkar den minskade känsligheten för samma hormon man ser vid långvarig övervikt. Att äta större måltider under en komprimerad tid på dygnet kan alltså innebära en ökad mättnad jämfört med att äta mindre måltider men utspridda över fler tillfällen under samma dygn. Även om mängden kalorier alltså är konstant. 

  • Ökad insulinkänslighet

 

Inte bara aptitregleringens hormoner kalibreras. Även insuliunkänsligheten ökar, vilket leder till ökad fettförbränning och ökad tålighet för kolhydrater.

  • Minskade blodfetter

 

I studier har man sett en minskning av triglyceriderna, som utgör en av de mest centrala riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom.

  • Oxidativ stress för mitokondrierna

 

Kroniskt hög oxidativ stress är naturligtvis nedbrytande för kroppen och ökar risken för framtida sjukdomar. Men en akut höjning av den oxidativa stressen i muskelcellernas mitokondrier är helt naturlig i samband med träning och signalerar framtida anpassning till träningsbelastningen. Fasta ökar denna oxidativa stress, vilket kan bidra till den anabola effekt som periodisk fasta har.

Vilken måltid är dygnets viktigaste?
i har väl alla fått lära oss att frukosten är den viktigaste måltiden på dygnet. Och för en person som äter en kolhydratrik Svensson-kost är den nog också det. Den nedreglerade fettförbränningen gör att nattens fasta slösar med glykogenet och morgonens frukost fyller därför en funktion i att fylla på glykogenet, öka energin och vakenheten. Men för dig som äter lågkolhydratkost är läget annorlunda. Då förbränner du effektivt fett under nattens fasta och fortsätter göra det effektivt när du har vaknat. Du har på morgonen inte samma behov av energipåfyllning och behöver således inte äta frukost. Frukost kan du gärna äta, men du behöver inte ha dåligt samvete för att du inte gör det.

Den viktigaste måltiden under dygnet när du äter lågkolhydratkost är istället kvällsmiddagen. Det är då familjen samlas för att umgås efter en hård dags slit. Tvärtemot de råd vi alltid fått höra alltså. Men tänk evolutionärt: hur ofta hade urfarfar och urmormor tillgång till en stor frukost när de vaknade. Inte ofta. Istället behövde de säkert många gånger bege sig ut för att skaffa mat. Så ansträngning kom före måltid för våra förfäder. Och det är precis det som efterliknas i den periodiska fastan när du inte äter frukost och istället kör ett träningspass innan dagens första måltid.

Mina egna erfarenheter
Personligen använder jag mig av periodisk fasta dagligen under veckorna. Jag äter inte frukost på vardagarna och håller mig fräsch och pigg fram till lunch då jag ett par gånger i veckan kör ett styrketräningspass. Jag äter mina måltider mellan 12.00 - 19.00 under veckodagarna och trivs utmärkt med dessa vanor.  På helgerna äter jag frukost med min familj, mest för att jag tycker om långfrukostar, speciellt i sällskap med familjen utan någon tid att passa.

Periodisk fasta ger det där lilla extra till träningen och kroppssammansättningen. Det är enklare att hålla magen slimmad och att förlora ytterligare någon procents kroppsfett. Det är möjligen inte så att jag förbättrar min prestation när det gäller styrke- eller konditionsträning. Men det ger mig ett lyft både när det gäller hälsa och kroppssammansättning. I övrigt ger periodisk fasta en känsla av inre balans, det känns naturligt att inte alltid äta frukost och att inte äta så regelbundet som jag tidigare gjort.

Periodisk fasta i den moderna tillvaron
Periodisk fasta är som sagt för dig som är frisk, tränar regelbundet och vill lyfta din fysik, hälsa och välmående till nya nivåer. I första hand handlar det om att förstå vilken mat som leder till god hälsa och prestation. Så börja först med lågkolhydratkost. I andra hand kan det få handla om tajmingen av måltiderna för denna mat. Upplägget med periodisk fasta bryter mot flera av våra givna sanningar när det gäller synen på mat och hälsa. Och periodisk fasta möts inte sällan av missförstånd. Tempot för många är högt i dagens samhälle. Kraven och ansvaren är flera och för att hantera sådan vardag söker många fasta, enkla och vedertagna rutiner. Att äta regelbundet utifrån någon sorts tallriksmodell är ett exempel på detta. Och att äta jämnt över dagen när alla andra gör det är också ett exempel på detta. När du med periodisk fasta bryter mot dessa vedertagna rutiner hjälper det om du är påläst och känner dig trygg i ditt beslut. Våga gå mot strömmen och stå upp för dina åsikter, men ta det inte heller till överdrift, till någon fixering. Men med periodisk fasta vinner du en ny nivå av hälsa.

Vidareläsning
Vill du läsa mer om periodisk fasta så besök min blogg för återkommande inlägg om periodisk fasta:  www.jonasbergqvist.se. Du hittar också mer information på Martin Berkhans sida www.leangains.com eller Ori Hofmeklers sida www.warriordiet.com. Ori har också skrivit boken ”The Warrior Diet” som delvis tar upp ämnet periodisk fasta. Det finns gott om vetenskap som stöder de hälsosamma effekterna om periodisk fasta. Sök i PubMed eller via annan sökmotor för vetenskapliga databaser på begreppet ”intermittent fasting”. 

 

  • 15 september 2012

Kommentarer (48 st):

Anna 2012-09-15

Lärorikt att läsa. Lever och mår jättebra med lchf och periodisk fasta. Fast tänker inte längre på så mkt att det faktiskt är så jag äter för det passar mig perfekt o bara rullar på. Har inta från början läst på om hur det fungerar o varför så intressant att läsa detta. Är jätteglad att jag började med lchf- inget sockersug alls o allt äckligt som socker innebär. Har kommit ifrån mitt bulimibeteende och mår bra:) detta passar mig helt enkelt:) ha det!
Anna 2012-09-15

Lärorikt att läsa. Lever och mår jättebra med lchf och periodisk fasta. Fast tänker inte längre på så mkt att det faktiskt är så jag äter för det passar mig perfekt o bara rullar på. Har inta från början läst på om hur det fungerar o varför så intressant att läsa detta. Är jätteglad att jag började med lchf- inget sockersug alls o allt äckligt som socker innebär. Har kommit ifrån mitt bulimibeteende och mår bra:) detta passar mig helt enkelt:) ha det!
Grädd-Johanna 2012-09-15

Jag är nyfiken på att prova - MEN - bryter man fastan med grädde och/eller kokosfett i kaffet? Jag kan inte tänka mig kaffe utan grädde!
Bitte 2012-09-15

Klockrent inlägg! Jag startade med periodisk fasta i måndags. Har inga problem som helst med det, övergången från "vanliga" mattider till pf känns bara naturligt. Nu på måndag startar jag med mitt nya träningsupplägg: löpning och lite tyngre styrketräning än tidigare (börjar med fria vikter). Ska bli jättespännande att se hur pf påverkar träningen!
Kristina 2012-09-15

Hej ,vore intressant att prova ,men åste jag springa på ett gym ,?de finns 3 mil från hemmet ,räcker de inte med att ta mer promenader ,kan jag dricka kaffe med kokosfett på morron ?
Johan 2012-09-15

Detta låter som ett perfekt upplägg för mig. Skulle ha några problem att skippa frukost och sedan käka från 12-20...dock så har jag ingen möjlighet att träna efter själva fastan (lunchen)....utan jag tränar CrossFit kvällstid....efter middagen. Är detta något som ställer till det effektmässigt?
2012-09-15

Intressant... undrar om det passarar en tant...66 år.. klara indiktationer till det metalabola katastrofsyndromet.....äter glutenfritt sedan 2 år, inte 100% lchf...svärt att avstå rotsaker o en gl.fri macka /dag..kan dessutom inte "röra på mig "pga neurologisk sjukdom....vill gärna ha ditt råd Jonas !
Fyscoachen Åsa Söderberg 2012-09-15

Klockrent inlägg!
Carina 2012-09-15

Men vad händer när jag sen börjat äta frukost igen, går jag inte upp i vikt igen då?
Lilla Anna 2012-09-16

Jag har läst på ett antal bloggar och andra sidor på nätet att det sk lchf/bullet-kaffet med kokosfett och smör är ett sätt att fasta. Eftersom varken protein eller kolhydrater intas påverkas inte insulinet (?). Däremot drar man ju i sig kalorier, förstås. Vad säger du om det, Jonas?
Linn 2012-09-17

Tack för ett mkt bra och informativt inlägg! Jag har provat med periodisk fasta av och till sen i våras och tycker att det hjälper på alla möjliga sätt. Jag undrar vad du tycker om Berocca över huvud taget och att ta Berocca till morgonkaffet under periodiks fasta. Det innehåller ju sötningsmedel vilket inte är bra i sig men jag äter så rent för övrigt att jag kan leva med det. Hittar inget kaloriinnehåll på förpackningen. Jag rör ner mitt MSM (svavel) pulver i Beroccan och det är enda sättet att få ner det på morgonen. Gillar att det innehåller magnesium, zink och b vitamin. Varje morgon tar jag Omega 3, D-vitamin, ProbiFrisk (småbarnsmamma som behöver allt immunförsvar jag kan få), Berocca och MSM. MSM tar jag för att det ska hjälpa mot Rosacea bla. Kör en eller två burkar per år, avstår i perioder. Ursäkta nu blev det lite långt och rörigt. Min fråga till dig är vad du tycker om Berocca och speciellt under periodisk fasta? Tack för en mkt bra blogg!!
EB 2012-09-18

Bulletkaffe har ingenting med fasta att göra, att äta så mycket fett i kaffe innebär givetvis att man bryter fastan om man nu fastar. Även kaffe med rejält med grädde bryter fastan och dess positiva effekter. Vill man hålla sig fastande så får man dricka kaffe utan tillsatser eller det mer giftfria alternativet vatten :).
karin 20 2012-09-18

Jätteintressant skrivet.
karin 20 2012-09-18

Jätteintressant skrivet.
Cristoffer 2012-09-19

Hejsan!

Då jag studerar och har lunch runt 12-tiden mitt på dagen, så passar det bra med att äta då och sedan runt 19-20-tiden på kvällen (med mellanmål mellan dessa måltider). Jag har bara möjlighet att träna runt 15-18-tiden på dygnet.
Jag förstår inte riktigt varför man förlorar effekt av den tillfälliga fastan för att man tränar under näringsintag-perioden.
Är det för att kroppen då har ställt in sig på att smälta mat och att dela ut energi till kroppens alla organ, så bryter man detta genom att göra något som kräver mycket energi, eller?

Den som är kunnig inom området får gärna svara!
Tack på förhand :)
Erik Bergström 2012-09-20

Bra skrivet Jonas!
Personligen föredrar jag 24-timmarsfasta, som jag kör en gång i veckan och har då bästa träningspasset :) Funkar klockrent!
Jonas 2012-09-21

Grädd-Johanna,

Ja, man bryter fastan per automatik om man äter kalorier. Dricka vatten, kaffe eller te går bra men utan kalorier i.

Kristina,

Periodisk fasta fungerar utan träning också, men med träning, i synnerhet högintensiv sådan) blir effekterna större. Men visst kan du ta promenader och ändå få uppleva hälsovinster genom periodisk fasta.

Johan,
Nej, den praktiska vardagen får ofta styra. På detaljnivå skulle jag ändå säga att det tuffa träningspasset ska avsluta fastan för att man ska få de allra bästa hormonella effekterna, men du kommer likväl att få bra resultat!

?,
Periodisk fasta passar många, även en 66-åring! Jag skulle vilja veta lite mer om dina bakgrund för att ge konkreta råd.

Carina,
Det viktigaste är att välja högkvalitativ mat, oavsett om man kör periodisk fasta eller inte. Fastar du och sedan återgår till regelbundna frukostvanor så kommer du fortsatt må bra, men det är möjligt att du lägger på dig något extra kilo runt magen. Du blir inte överviktig, men du går miste om det där lilla extra när det gäller midjeomfånf, viktnedgång mm

Lilla Anna,
EB gav dig ett bra svar!

Linn,
Berocca verkar vara ett gäng vitaminer med lite sötningsmedel. Det sistnämnda är inte helt optimalt, men i övrigt kan det säkert vara en boost av vitaminer. Men jag tror det finns bättre vitamin- och mineraltillskott än Berocca, ex MiVi Total.
Christoffer,
Du hade svaret själv! vetenskaåligt ser man något bättre träningsresultat när man inte har mat i magen att ta upp, kroppen aktiverar parasympaticus (det lugnande delen av nervsystemet) för matsmältning och är inte inställd på energiförbrukning. I fasta aktiveras sympaticus (den aktiverande delen av nervsystemet) med adrenalin och kortisol och då är kroppen mer inställd på träning och energiförbrukning. Hoppas du hängde med i svängarna!

/Jonas
Cristoffer 2012-09-21

Jodå, jag hängde med! :) Tack för svaret!

Jag har ätit lågkolhydratkost i ca 6 månader, så det är jag helt van vid och mår dessutom väldigt bra av.
Jag tyckte att det här med periodisk fasta verkade intressant, pga alla hälsofördelar som radades upp i artikeln du la upp :)
Fastan som är av 16/8 varianten började jag med i onsdags, och jag testade att träna först idag.
Jag var nere på gymmet, 15 timmar in på fastan och körde ett pass, för att sedan kunna avsluta passet med att äta.
Jag kände att jag var stark i musklerna, där var det inga problem.
Däremot blev jag något yr, och tröttare än vanligt.
Kan detta bero på att jag håller på att vänja om kroppen på något sätt?

Hade jag inte läst det här med tillfällig fasta, så hade jag vart övertygad om att man inte bör träna på tom mage, då man inte har någon energi att ta ifrån, och jag hade då dragit slutsatsen att jag borde äta någonting iallafall ett par timmar innan mitt träningspass, för att ha energi i kroppen att dela ut till musklerna.
Håller denna logiken, eller hur ser du på det?
Cristoffer 2012-09-22

Jag formulerar om frågan, då det var precis den frågan du svarade på...

Jag kände verkligen effekten av att träna 15 timmar in på fastan, då musklerna var med på ett helt annat sätt än jag är van vid.
Dock kunde jag inte utnyttja detta då jag blev både yr, lite illamående.
Vad kan detta bero på?

Nu vill jag inte stoppa ett svar i munnen på dig, men jag har ett relativt lågt blodtryck, kan detta ha påverkat träningen mer nu, än innan jag började med 16/8 fastan?

Jag är 188cm lång, väger 93 och har ett blodtryck runt 100/70, puls ca 50-60 slag/minut.

MVH


Cristoffer
Jonas Bergqvist 2012-09-23

Christoffer,

Det finns en viss tillvänjningsfaktor. De första 2-3 gångerna upplevde inte jag heller det som speciellt angenämt, men det blev bättre. Var generös med vatten och salt i din kost, salta med havssalt och ta eventuellt ett stort glas vatten med 1 nypa havsalt i tillsammans med koncentrerad citronsaft 2 timmar före passet (för smaken). Det kan möjligen normalisera blodtrycket och göra din upplevelse mer angenäm - meddela gärna hur det går....

/Jonas
Anne/Tila 2012-09-24

Enligt denna man, som àr kànd i amerikanska low-carb kretsar och som kommer att prata pà nàsta àrs low-carb-cruise stàmmer det inte att "fastan" bryts om endast fett tillsàtts emellan:
http://www.bulletproofexec.com/bulletproof-fasting/

I alla fall fàr man precis samma goda effekter som vid "vanlig" fasta, som han fòrklarar mer i detalj i den lànkade texten. Vad àr din kommentar till det?
Helena 2012-09-26

Hej Jonas! Jag kör nu periodisk fasta mellan 17.00 (middag) till 09.00 (frukost) och ett styrketräningspass innan frukosten. Borde jag äta något mer mellan frukosten och middagen? Typ nåt mellanmål? Annars blir det bara två mål per dag och åtta timmar emellan... ( blir inte hungrig däremellan men väldigt yr,trött å frusen) /Helena
Cristoffer 2012-09-27

Hej Jonas!

Tackar så mycket för svaret.
Det känns alltid lättande när någon annan har känt precis samma sak.

Nu har det gått över en vecka på 16/8 fastan och jag upplever inte alls samma besvär längre. Min kropp verkar vänja sig. Jag tar crawl lektioner (simning) 1 timma varje söndag, vilket är ganska så krävande, och det går hur fint som helst (om inte bättre nu än innan jag började med fastan).
Så där fick du svaret på hur det går med träningen.

Nu återstår bara en sak, och det är vikten.
När jag började med lchf så gick jag ner 4 kilo (från 97 - 93) ganska konstant, och där ligger jag kvar nu efter 6 månader.
Jag har inte gått ner någonting på den första veckan av fastan.

Frågan är då, är det vanligt att det tar ett tag innan effekten av ketonerna kör igång "på riktigt"?


Tackar igen för de tidigare svaren.
Malin 2013-08-28

Hej och tack för en jättebra artikel!
Jag har kört 16timmars fastan i några dagar nu och upplever att jag blir extremt stressad i kroppen. Hjärtklappning, känsla av magkatarr och mycket svårt att sova. I övrigt har jag inte kännt mig stressad och kunde därför lätt koppla ihop det med min ändrade kosthållning. Dock har jag fått uppfattningen att jag lätt blir stressad, ofta utan orsak. Känns mer som något "kemiskt" eller hga halter av stresshormoner.. Frågan är nu om jag bör avbryta fastan eller om kroppen kommer att stabiliseras?

Tacksam för svar!
Stefan 2015-07-23

Hej!
Riktigt kul att läsa den här artikeln. Stämmer så bra på mig i många avseende.
Jag tränar alla dagar i veckan där varannan dag är tung styrketräning och varannan dag intervallträning i någon form. Kör strikt LCHF och 16:8 principen.
Jag tränar på förmiddagen och de dagar jag kör styrka tar jag extra protein direkt efter träningen, annars väntar jag till lunch för dagens första mål.
Var orolig för att inte orka, men har tvärtom mer energi och kan köra på ordentligt med all träning. Känner mig lätt i kroppen. Detta ska bli en livsstil, men ändå inte till idioti.

Bra att få all info här. Förklarar mycket

Tack!
Lija 2015-09-20

Hej Jonas, hade hamnat på en viktplatå efter tre månaders LCHF. Jag tänkte försöka med periodisk fasta och försökte flera gånger att stå över frukosten. Vid alla tillfälle fick jag hjärtklappningen och kännde mig mycket yr. Det snurrade liksom i huvudet. Enligt vad jag har läst är detta inget problem och går över. Men det gör det inte hos mig, har försökt minst tio gånger! Nu har jag börjat äta frukost igen och då har jag inget problem med detta. Kan du hjälpa mig hur jag ska göra, att fasta går bra men att bli yr är fruktansvärt jobbigt! Tacksam för svar! Lija
Alexander 2017-01-11

Hej Jonas!
Jag funderar på att testa på periodisk fasta, däremot är jag sjukskriven sedan 2 månader tillbaka pga. utmattningssyndrom som nu börjar att försvinna. Skulle jag kunna pröva på 2- max 3 dagars fasta per vecka tror du?

Tack på förhand!
RIVERA 2017-11-09

Detta är ett vittnesbörd som jag kommer att berätta för alla som hör det. Jag har varit gift fyra 4 år och i femte år av mitt äktenskap hade en annan kvinna en stavning för att ta min älskare ifrån mig och min man lämnade mig och barnen och vi led i 2 år tills jag träffade en post där den här mannen DR Baz har hjälpt någon och jag bestämde mig för att ge honom ett försök att hjälpa mig att ta med min älskare hemma och tro mig att han bara skickat min bild och efter att han berättade för mig vad jag ska göra och jag gör det nu och han min man och efter 48 timmar som han sa till mig såg jag att en bil kom in i huset och såg att det var min man och han har kommit till mig och barnen och det är därför jag är glad att göra var och en av er i likhet med träffade den här mannen och har din älskare tillbaka till din bil. Din email, DRBAZSPELLHOME@GMAIL.COM
kontakta honom på Whatsapp +2348066141253

1) Om du vill ha din ex tillbaka.
(2) Om du alltid har dåliga drömmar.
(3) Du vill bli befordrad på ditt kontor.
(4) Du vill att kvinnor / män ska springa efter dig.
(5) Om du vill ha ett barn.
(6) Du vill vara rik.
(7) Du vill binda din man / fru för att vara din för evigt.
DRBAZSPELLHOME@GMAIL.COM
kontakta honom på Whatsapp +2348066141253
freja 2018-01-06

Hej tittare, jag lovar att dela detta vittnesbörd över hela världen eftersom min Ex Lover återvänder till mig och idag med all respekt vill jag tacka ... Dr Isikolo (isikolosolutionhome@gmail.com) för att hjälpa till att få min Ex Lover tillbaka för mig har jag haft stora smärtor tills den dag jag kontaktade Dr.Isikolo han kustade en kärleksspell för mig och berättade för mig att vänta på bara 24 timmar som min älskare kommer att ringa mig och jag gjorde enligt de instruktioner som jag gav mig av Han och förvånansvärt, på 24 timmar, ringde min Ex Lover mig och började be om ursäkt för allt han hade orsakat mig. Jag är den lyckligaste kvinnan på jorden idag eftersom Dr Ebhohimen har gjort underbara gärningar i mitt liv och jag fortsätter att dela detta vittnesbörd om du skulle älska att kontakta Dr Isikolo Om du har haft ett brutet hjärta och du vill ha din ex tillbaka bara kontakta samma man ...
Viaemail:
{Isikolosolutionhome@gmail.com}
han är specialiserad på alla typer av stavgjutning som:
1. Få din älskare tillbaka.
2. stroke stavning
3. sti (sexuellt överförd infektion) stavning
4. Skyddsstavning.
5. Få jobbstavning.
6. lågt spermieantal stavning
7. Att bli en chefspell.
8. Få ett stort lån utan att betala någon avgiftstavning.
9. Asepsis stavning.
10. Graviditetsförtrollning.
11, Supernatural power spell.
12. Osynlig mänsklig stavning.
13. barrenness stavning
14. Äktenskapsstavning.
15. Popularitet stavning.
16. vinn din rättsfallsspalt
17. Cancer stavning.
18. lång livsstava
19. Madness spell.
20. Om du vill att din förälder ska rätta till din fästspell.
21. Produktion stavning av filmer och film.
22. HIV / aids stavning.
23. Tuberkulos stavning.
24. bota lassa feber stavning.
25. Brain Tumor stavning.
En man som kan föra familj tillsammans som en..kontakt honom och
du kommer att lösa ditt problem framgångsrikt
kontakta honom idag på hans email och ditt problem vi löser
kontakta honom via e-post: (isikolosolutionhome@gmail.com)
eller via mobilen +2348133261196
kylia 2018-01-10

Email Dr Isikolo för den riktiga kärleksspell: isikolosolutionhome@gmail.com
Jag känner mig så välsignad igen i mitt äktenskap efter att Dr Isikolo tog med mig min man som skilde sig från mig för ett bra år. Jag heter Juliana. Även om jag har mun över hela kroppen, kommer det inte vara tillräckligt att tacka Dr Isikolo för hans hjälp i mitt liv. Min man skilde sig från mig i ett år och har haft ont och ont utan honom. Så jag letade efter hjälp överallt, men ingenting fungerade tills jag var hänvisad till Dr Isikolo av en vän. Jag förklarade min situation och han lovade mig att min man kommer att svara inom 48 timmar eftersom mitt hjärta fortfarande slår till honom. Jag trodde på honom och han förberedde en stavning för mig och min man ringde mig precis när han sa att han skulle ringa. Han bad mig och berättade för mig att han behövde mig tillbaka och nu lever vi lyckligt igen under de senaste 9 månaderna. Alla som läser min artikel som behöver hjälp ska kontakta honom ...

E-post: isikolosolutionhome@gmail.com
whatsapp kontakt: +2348133261196
TRACY 2018-01-11

Är väldigt glad att berätta för var och en för att höra mitt vittnesbörd kommer att säga. är Tracy
Johnson från United States, är en sjuksköterska, den här berättelsen om mitt kärleksliv. Jag har varit
gift för 4 år och på femte året av mitt äktenskap hade en annan kvinna
att ta min älskare ifrån mig och min man lämnade mig och barnen och vi
har lidit i 2 år tills jag träffade en post där den här mannen Dr Kakuta har
hjälpte någon och jag bestämde mig för att försöka hjälpa mig att ta med min älskare
hemma och tro mig jag skickar bara min bild till honom och min
man och efter 48 timmar som han har sagt till mig, såg jag en bil körde in i
hus och se det var min man och han har kommit till mig och barnen och
det är därför jag är glad att göra var och en av er i likhet med att träffas med detta
man och få din älskare tillbaka till dig själv. Du kan kontakta honom med det här
e-postadress {kakutaspellz@gmail.com} eller du kan fortfarande ringa eller Whatsapp
Han på sin mobil +2349067947490 Tack Dr Kakuta.

http://kakutaspellz.wixsite.com/kakutatemple/contact
TRACY 2018-01-11

Jag var gift med min man i 5 år där vi levde lyckligt tillsammans för
i år och inte förrän han reste till Italien för en affärsresa där han träffade den här tjejen och sedan
då hatar han mig och barnen och älskar henne bara. Så när min man kom tillbaka från resan sa han att han inte gjorde det
vill se mig och mina barn igen så han körde oss ut ur huset och han gick nu till Italien för att se det andra
kvinna. så jag och mina barn var nu så frustrerade och jag bodde bara hos min mamma och jag behandlade inte
bra för att min mamma blev gift med en annan man efter min fars död så mannen som hon blev gift med var inte
behandla henne bra, jag och mina barn var så förvirrade och jag letade efter ett sätt att få min man tillbaka hemma
för att jag älskar och vårdar honom så mycket så en dag när jag surfar på min dator såg jag ett vittnesbörd om denna stavning
Caster BABA KAKUTA, vittnesmål delade på internet av en dam och det imponerar mig så mycket jag tänker också på
ge det ett försök. Först var jag rädd men när jag tänker på vad jag och mina barn passerar så kontaktar jag
han och han berättade för mig att stanna lugn i bara 24 timmar att min man ska komma tillbaka till mig och till min bästa överraskning jag
fick ett samtal från min man på den andra dagen frågar efter barnen och jag ringde präst Ngige och han sa din
problem löses mitt barn. så det var så jag får min familj tillbaka efter en lång stress att bromsa upp av en
onda damen så med all denna hjälp från BABA KAKUTA, jag vill att alla på detta forum ska gå med mig för att säga ett stort tack
till Priest Ngige och jag kommer också att rådgöra för någon i sådana eller liknande problem eller någon form av problem
ska också kontakta honom hans email är kakutaspellz@gmail.com han är lösningen på alla dina problem och
predicaments i livet. än en gång är hans e-postadress kakutaspellz@gmail.com

Han är specialiserad i följande spel.
(1) Om du vill ha din ex tillbaka.
(2) om du alltid har dåliga drömmar
(3) Om du vill bli befordrad på ditt kontor.
(4) Om du vill att kvinnor / män ska springa efter dig.
(5) Om du vill ha ett barn.
(6) Om du vill vara rik.
(7) Om du vill knyta din man / fru för att vara din för evigt.
(coolt Om du behöver ekonomiskt stöd.
(9) Hur du har blivit scammed och du vill återställa du förlorade pengar.
(10) om du vill stoppa din skilsmässa.
(11) om du vill skilja din man
(12) om du vill ha dina önskemål.
(13) Graviditet stava för att bli gravid baby
(14) Garantera att du vinner oroliga domstolsärenden och skilsmässa oavsett hur
vilket stadium
(15) Avbryt ditt äktenskap eller förhållande från att bryta isär.
(16) om du har någon sjukdom (H I V), (CANCER) eller någon sjukdom.
(17) om du behöver böner för avlossning för ditt barn eller dig själv.
Återigen se till att du kontaktar honom om du har något problem som han kommer att hjälpa till
du. han är en bra man kontaktar honom

och ditt problem måste lösas

Kontakta honom idag på: kakutaspellz@gmail.com
eller du WhatsApp i +2349067947490
sara 2018-01-18

Jag heter SALIS SARA, jag är baserad i Texas, USA. Mitt liv är tillbaka !!! Efter 7 års brutet äktenskap lämnade min man mig när jag var gravid. Jag kände mig som om mitt liv var på väg att sluta jag begick självmord, jag var emotionellt nere under en mycket lång tid. Tack vare en stavningskastare som heter Dr Isikolo (isikolosolutionhome@gmail.com) som jag träffade online. En trogen dag, som jag surfar via internet, vittnade vissa om att han tog tillbaka sin Ex-älskare, vissa vittnade om att han återställer livmoderhalscancer, botar cancer och annan sjukdom, vissa vittnade om att han kan kasta en stavning för att sluta skilja sig och så på. Jag stöter också på ett visst vittnesbörd, det handlade om en kvinna som heter CHERRY, hon vittnade om hur han tog tillbaka mannen på mindre än 2 dagar, så jag kontaktade honom och på mindre än 48 timmar min man som jag trodde jag aldrig kan se återkomma igen och be om förlåtelse, nu är vi lyckligtvis tillsammans alla tack vare Dr Isikolo, han är svaret på ditt problem. Du kan nå honom på hans email: isikolosolutionhome@gmail.com eller ring +2348133261196
Teresa 2018-01-25

Jag är Teresa Caacbay från Sverige. Det här är mitt vittnesbörd om hur min förälskare kommer hem. Jag vill säga ett mycket stort tack och uppskattning till överstepräst DR ISIKOLO (isikolosolutionhome@gmail.com) för att få tillbaka min älskare som lämnade mig i nästan 2 år, känner jag att mitt liv är helt över, så en dag som jag surfar på internet för att rekommendera stavningskaster som hjälper mig att ta med min älskare tillbaka. Slutligen träffade jag ett skrivande hur så många vittnesmål pratar om hur DR ISIKOLO hjälper till att återställa relationen tillbaka, så jag bestämde mig för att försöka så jag kontaktade stavningskraven heter DR ISIKOLO och förklara mina problem för honom och han kastade stava kärlek stava lyckligtvis inom 48 timmar min älskare verkligen ringde mig och började be om ursäkt för allt han hade orsakat mig. Och be mig om att acceptera honom tillbaka och kommer att leva lyckligt äktenskap, jag är den lyckligaste kvinnan på jorden idag eftersom DR ISIKOLO har gjort underbara gärningar i mitt liv och jag kommer att fortsätta att dela detta vittnesbörd, jag ber gud almight Du ger dig styrka och visdom för att hjälpa fler människor som har liknande problem som min, kontakta honom. isikolosolutionhome@gmail.com eller lägg till honom på whats-app +2348133261196.
lisaowem 2018-02-03

Jag heter LISA och är från USA, jag vill använda denna möjlighet att tacka min stora Agadaga som verkligen gjorde mitt liv till en trevlig dag idag. Den här stora mannen Dr Agadaga förde min älskvärda man tillbaka till mig, jag hade två underbara barn från min man, för ungefär fyra år sedan har jag och min man varit i ett strid eller det andra tills han äntligen lämnade mig för en ung dam. Jag kände att mitt liv var slut och mina barn trodde att de aldrig skulle se sin pappa igen. Jag försökte vara stark bara för barnen men jag kunde inte kontrollera de smärtor som plågar mitt hjärta, mitt hjärta var fyllt av sorger och smärtor eftersom jag var verkligen kär i min man. Varje dag och natt tänker jag på honom och vill alltid att han skulle komma tillbaka till mig, tills jag en dag träffade en bra kompis som också var i en situation som jag men hennes problem var hennes förälskare som hon hade en oönskade graviditet för och han vägrade ta ansvar och dumpade henne. hon berättade för mig att mina var ett litet fall och att jag inte skulle oroa mig alls, så jag frågade henne vad som var lösningen på mitt problem och hon gav mig den här stora manens e-postadress. Jag tvivlade på om den här mannen var lösningen, jag kontaktade den här stora mannen och han berättade för mig vad jag skulle göra och jag gjorde dem alla, han berättade för mig att vänta på bara 72 timmar och att min man kommer att krypa på knäna bara för förlåtelse så gjorde jag troget vad den här stora mannen bad mig göra och säkert efter 72 timmar var han tillbaka till mig igen kontakta Dr Agadaga för hjälp idag på agadagaspiritualhome@gmail.com
victoria 2018-02-14

Jag vill att världen ska känna en stor man som heter Dr.ADODO, han har den perfekta lösningen på relationer och äktenskapsproblem. Den främsta anledningen till att jag gick till Dr ADODO var för lösning på hur jag kan få min man tillbaka eftersom jag nyligen läst några vittnesmål på internet som vissa människor har skrivit om Dr ADODO och jag var så glad och jag bestämde mig för att söka för hjälp från honom på hans email [Adodospelltemple@gmail.com] som han gjorde ett perfekt jobb genom att kasta en kärleksspell på min man som gjorde att han kom tillbaka till mig och ber om förlåtelse. Jag kommer inte sluta publicera hans namn på grund av det goda arbetet han gör. Jag kommer att släppa sin kontakt för användbarheten hos dem som behöver sin hjälp, kontakta honom via e-post [Adodospelltemple@gmail.com]
victoria 2018-02-14

Jag vill att världen ska känna en stor man som heter Dr.ADODO, han har den perfekta lösningen på relationer och äktenskapsproblem. Den främsta anledningen till att jag gick till Dr ADODO var för lösning på hur jag kan få min man tillbaka eftersom jag nyligen läst några vittnesmål på internet som vissa människor har skrivit om Dr ADODO och jag var så glad och jag bestämde mig för att söka för hjälp från honom på hans email [Adodospelltemple@gmail.com] som han gjorde ett perfekt jobb genom att kasta en kärleksspell på min man som gjorde att han kom tillbaka till mig och ber om förlåtelse. Jag kommer inte sluta publicera hans namn på grund av det goda arbetet han gör. Jag kommer att släppa sin kontakt för användbarheten hos dem som behöver sin hjälp, kontakta honom via e-post [Adodospelltemple@gmail.com]
Anika 2018-03-03

Jag vill använda detta medium för att berätta världen om Dr Isikolo som hjälpte mig att få min älskare tillbaka med sin kraftfulla stavning, min ex och jag var där med missförstånd som ledde till vår uppbrytning, men jag åkte till honom flera gånger för att tacka förlåt och acceptera mig tillbaka för att jag visste att jag förolämpade honom, men varje gång jag gick för att be honom, känner jag mig alltid djupare i smärtor och ångest eftersom han alltid går ut på mig och inte vill lyssna på vad jag måste berätta för honom. På en trogen dag när jag letade efter hjälp för att få min ex tillbaka kom jag upp ett vittnesbörd om en kvinna vars problem var värre än mina och ändå dr. Isikolo hjälpte henne med hans stavning så jag var glad och kontaktade också Dr Isikolo för hjälp via email (isikolosolutionhome@gmail.com) och sedan berättade för min historia, men det enda han sa var att jag kommer att torka dina tårar ut med min stavning och om två dagar kommer din ex att vara med dig och så lyckligtvis gick det bra för mig precis som Dr Isikolo lovade och just nu har jag fått min fiance tillbaka och vi lever båda lyckligt. Det finns inget som Dr Isikolo inte kan göra med att stava och precis som jag själv lovar, kommer jag att fortsätta att berätta på internet om hur Dr Isikolo hjälpte mig. Är ditt problem större som min eller mindre och jag ger dig 100% garanti för att Dr Isikolo kommer att få ett slut på det med sin kraftfulla stavning, kontakta Dr Isikolo idag för att hjälpa dig på hans email: isikolosolutionhome@gmail.com och hans WhatsApp nummer +2348133261196
standard finance 2018-03-29


behöver du ett personligt låne- / investeringslån / Innovationsbolagslån / semesterlånet? Vi erbjuder lån till 2% ränta. Vi erbjuder lån från $ 2, 000.00 minimum till högst $ 100.000.000.00 dollar. Kontakta oss för mer information. Laddar telefonnummer: +16318584522, email: STANDARDFINANCE07@GMAIL.COM.
Allison Howarts 2018-03-30

Hej jag är ute för att sprida denna goda nyheter till hela världen om hur jag fick min man tillbaka. Jag blev galen när min man lämnade mig för en annan kvinna förra månaden, men när jag träffar en vän som presenterar mig för profeten Okona stor budbärare till det orakel som han tjänar, berättade jag mitt problem för profeten Okona om hur min man lämnade mig. Han sa bara till mig att jag har kommit till rätt ställe var jag kommer att få mitt hjärta längtan utan några biverkningar. Han berättade för mig vad jag behöver göra, efter det hade gjorts. Under de närmaste 2 dagarna ringde min man jag på telefonen och sa förlåt för att bo mig förut. Jag är så glad och överväldigad att jag måste berätta för hela världen hur profeten Okona hjälper mig att ge mitt hjärta begär. Om du behöver någon form av hjälp kontakta profeten Okona på följande e-postadress: prophetokona@gmail.com eller WhatsApp på +2348069032895 Han kastade också så många stava som,
(1) Om du vill ha din ex tillbaka.
(2) du behöver inte skilsmässa i ditt äktenskap.
(3) Du vill bli befordrad på ditt kontor.
(4) Du vill ha botemedel mot dödliga sjukdomar
(5) Om du vill ha ett barn.
(6) Du vill vara rik.
(7) Du vill knyta din man och hustru för att vara din för evigt.
(8) Om du behöver ekonomiskt stöd.
(9) du vill ha en fru / make
victoria 2018-05-02

HUR JAG HAR GJUT MIN TILLBAKA.
Jag vill dela mitt vittnesbörd med alla, jag heter Victoria Desmond från USA, efter 4 års äktenskap med min man lämnade han mig för en annan kvinna som ledde mig till frustration. Jag gjorde allt jag kunde för att få honom tillbaka men ingen använde tills en gammal vän av mig berättade för en show av Dr.jaja på internet som hjälpte henne i ett liknande problem. Först tvivlade jag på det, men jag bestämde mig för att försöka göra det. Jag kontaktade doktorn (jajaspellcastertemple@gmail.com.com) han hjälpte mig att stava en stavning på min
make och inom 48 timmar kom min man tillbaka till mig igen. Jag kan inte sluta tacka JAJA. Kontakta den här fantastiska stavningskontrollen för några av dina problem, han kan erbjuda en varaktig lösning på alla dina problem:
(1) bryta upp och älska stavar
(2) Ta tillbaka din ex eller förlorad kärlek
(3) Avsluta skilsmässa eller skilsmässa stavning
(4) Äktenskapsroller
(5) Graviditet och stavning av barnbarn
(6) Business Spell
(7) Ta bort sjukdomen från din kroppsföring
(8) Du vill att kvinnor / män ska springa för dig
(9) Lotteri vinnande nummer
10) Du vill vara rik och berömd
11) Du vill bli befordrad på ditt kontor
Kontakta den här stora mannen via: jajaspellcastertemple@gmail.com
lisaowem 2018-05-11

Mitt namn är LISA och är från USA. Jag vill använda den här möjligheten att tacka min stora Agadaga som verkligen gjorde mitt liv till en trevlig dag. Den här underbara mannen Dr Agadaga tog min underbara make tillbaka till mig, jag hade två underbara barn från min make för ungefär fyra år sedan har jag och min man varit i ett skel eller det andra tills han äntligen lämnade mig för en ung kvinna. Jag kände att mitt liv var slut och mina barn trodde att de aldrig skulle se sin pappa igen. Jag försökte vara stark bara för barnen men jag kunde inte kontrollera de smärtor som plågar mitt hjärta, mitt hjärta var fyllt av sorger och smärtor eftersom jag var verkligen kär i min man. Varje dag och natt tänker jag på honom och vill alltid att han skulle komma tillbaka till mig, tills jag en dag träffade en bra kompis som också var i en situation som jag men hennes problem var hennes förälskare som hon hade en oönskade graviditet för och han vägrade ta ansvar och dumpade henne. Hon sa till mig att min var ett litet fall och att jag inte skulle oroa mig alls, så jag frågade henne vad som var lösningen på mitt problem och hon gav mig den här stora mannen. e-postadress. Jag tvivlade på om den här mannen var lösningen, jag kontaktade den här stora mannen och han berättade vad jag ska göra och jag gjorde dem alla, han berättade för mig att vänta på bara 72 timmar och att min man kommer att krypa på knäna bara för förlåtelse så gjorde jag troget vad denna stora man bad mig göra och säkert efter 72 timmar var han tillbaka till mig igen kontakta Dr Agadaga för hjälp idag på agadagaspiritualhome@gmail.com
condilla 2018-05-20

Hej, jag är Condilla Vincent Efter att ha varit i relation till Anthony i åratal bröt han med mig, jag gjorde allt för att få honom tillbaka, men allt var förgäves, jag ville ha honom tillbaka så mycket på grund av den kärlek jag har för honom, jag frågade honom allt, jag gjorde löften, men han vägrade. Jag förklarade mitt problem för min vän och hon föreslog att jag föredrar att kontakta en stavning som skulle kunna hjälpa mig att stava för att få honom tillbaka men jag är den typ som aldrig trodde jag hade stavat, jag hade inget annat val än att prova det, skickade jag stavningskanalen och han sa till mig att det inte var något problem att allt kommer att bli bra innan tre dagar min ex kommer tillbaka till mig innan tre dagar kastade han stavningen och förvånansvärt den andra dagen var det runt 4 pm. Min ex ringde mig, jag var så förvånad över att jag svarade samtalet och allt han sa var att han var så ledsen för allt han ville att jag skulle återvända till honom, att han älskar mig så mycket. Jag var så glad och gick till honom som var hur vi började leva tillsammans glatt igen. Sedan dess lovade jag att någon jag vet som har ett relationsproblem skulle vara till hjälp för en sådan person genom att hänvisa till den enda verkliga och kraftfulla stavningskontrollen som hjälpt mig med mitt eget problem. email: Sedan dess lovade jag att någon jag vet som har ett problem med relationen, skulle jag vara till hjälp för en sådan person genom att hänvisa honom eller henne till den enda verkliga och kraftfulla stavningskontrollen som hjälpte mig med mitt eget problem. email: Sedan dess lovade jag att någon jag vet som har ett problem med relationen, skulle jag vara till hjälp för en sådan person genom att hänvisa honom eller henne till den enda verkliga och kraftfulla stavningskontrollen som hjälpte mig med mitt eget problem. email: takutaegbedie@gmail.com du kan maila honom eller ringa +15715709537 om du behöver hjälp i ditt förhållande eller något annat fall.

1) Kärlek spel
2) Lost Love Spells
3) Skilsmässa Spells
4) Äktenskapsroller
5) Stavningstypning
6) Breakup Spells
7) Bevis en tidigare älskare
8.) Du vill bli befordrad i din Office / Lottery Spell
9) Vill du tillfredsställa din älskare
Kontakta den här stora mannen om du har något problem för en permanent lösning
via takutaegbedie@gmail.com eller ring +15715709537
rebecca 2018-05-20

Jag måste erkänna att här i Sverige är det väldigt svårt att få en kraftfull stavkista som kan återställa brutna äktenskap eller relationer. Men med hjälp av internet kunde jag komma i kontakt med den här kraftfulla stavningskanalen Dr .Adodo efter att ha läst mycket bra recensioner om honom på internet så jag kontaktar honom genom dessa detaljer via e-post: Adodospelltemple@gmail.com Och efter att jag berättade om min relativ stress så berättade Dr.Adodo att jag skulle lugna ner att min älskare kommer tillbaka till ursäkter för att lämna mig, jag lärde mig aldrig att detta skulle bli möjligt. Bara inom 48 timmar som jag kontaktade Dr.Adodo min älskare skickade mig och ett textmeddelande som säger att jag skulle förlåta honom och innan jag visste det han var redan på min plats och bad mig att acceptera honom tillbaka. Du kan kontakta Dr.Adodo på hans e-postadress Adodospelltemple@gmail.com
camila Rodela 2018-05-26

Hej vänner jag heter Camila Rodela och jag är från Michigan, United State. Jag är här för att vittna om DR.OGAGA ??KUNTAs goda verk i mitt liv. Min man och jag har varit gift i 27 år med två barn. Bara för två år sedan kom allting till slut. Jag ville ha min man tillbaka och jag bad honom men han lyssnade aldrig, så jag stötte på flera vittnesmål om denna speciella stavningskastare. Några människor vittnade om att han tog tillbaka sin Ex-älskare, vissa vittnade om att han återställer livmodern och botar cancer och annan sjukdom, vissa vittnade om att han kan kasta en stavning för att stoppa skilsmässa och också stava för att få ett bra betalt jobb så vidare. Han är fantastisk, jag kom också över ett visst vittnesbörd, det handlade om en kvinna som heter Vera, hon vittnade om hur han tog tillbaka sin ex älskare och i slutet av sitt vittnesbörd släppte hon sin email.After att ha läst alla dessa bestämde jag att ge honom ett försök. Jag kontaktade honom via e-post och förklarade mitt problem för honom. Och han berättade för mig vad jag behöver göra, jag gjorde det och min man kom tillbaka till mig. Vi löste våra problem och vi var ännu lyckligare än någonsin tidigare DR.OGAGA ??KUNTA du är en begåvad man och jag kommer inte sluta publicera honom eftersom han är en underbar man. Om du har något problem och du letar efter en riktig och äkta stavningskastare, prova honom när som helst, han är svaret på dina problem. Du kan kontakta honom via email: ogagakunta@gmail.com och få dina problem att lösa mig. Han kan lösa följande problem och mycket mer.
(1) OM DU VILL DIN EX-BACK
(2) DU ÖNSKAR ATT KONVINTERA DIN HUSBAND FÖR ATT STOPPA DIVORNET
(3) DU ÖNSKAR ATT FRAMFÖRAS I DIN KONTOR
(4) DU ÖNSKAR MÄN OCH KVINNER ATT KÖRA FINNA DIG ATTRAKTIVA
(5) OM DU ÖNSKAR ATT TÄNKA EN BARN
(6) du vill vara rik
(7) DU ÖNSKAR DIN HUSBAND FÖR ATT ÄLSKA ENDAST DIG FÖR RESTEN AV HANS LIV
(8) DU BEHÖVER GOD LUCK SPELL
(9) DU BEHÖVER EN LOTTERIPELL
(10) DU BEHÖVER EN JOBB
ogagakunta@gmail.com
callum 2018-06-10

Jag har aldrig sett mig skjuta tårar för någonting förut, men den här dagen som min älskare lämnade huset med irritationer efter att vi hade någon kamp om honom, kom alltid sent och flirtade med kvinnor, ropade jag hela dagen, men efter så många dagar av ensamhet bestämde jag mig för att leta efter lösning på mitt förhållande och svar kom till mig när jag såg Dr.Adodo detaljer på internet och jag läste mycket recensioner om honom och jag bestämde mig för att ringa honom och med hjälp av Dr. Adodo min älskare kom tillbaka till mig inom 48 timmar och sedan dess har han aldrig kommit hem sent, så du kan se hur mäktig och användbar Dr.Adodo är för hela världen, det är därför jag ska sätta Dr.Adodo kontaktuppgifter just nu för de människor som behöver hans hjälp, kontakta Dr.Adodo via mobilen +2348107527833 eller lägg till honom på whatsapp eller skriv honom via e-post på Adodospelltemple@gmail.com
setterberg 2018-06-14

Jag har något att dela med dig !!! Det finns en stor glädje i mitt hjärta som jag vill dela med alla. Jag heter marie Jag hade ett missförstånd med min älskare förra året vilket ledde oss att bryta upp och han ville aldrig höra min röst igen. Han såg en vacker kvinna som han tycker är trevligare än mig, men när tiden gick, träffade jag doktor Adodo, han är en stor stavbräda (medicinsk man). Jag kontaktade honom genom hans email och förklarade allt för honom. Han sa att jag inte skulle oroa mig för att min älskare kommer tillbaka till mig på hans knän och ber om förlåtelse. När allt var förberedt berättade han för mig att min älskare kommer till mig inom 24 timmar och ber om det. Min största glädje nu är att han faktiskt kom tillbaka till mig och föll på hans knän och bad om förlåtelse, och idag är vi glada. Har du något problem med din älskade? Vet inte vad jag ska göra? oroa dig inte mer för att Doctor Adodo kan ge dig en stavning för att få honom eller henne tillbaka. Med hjälp av en stava precis som han hjälpte mig. Kontakta Doctor Adodo idag via e-post för din stavning: Adodospelltemple@gmail.com eller ring eller lägg till honom på whatsapp på +2348107527833
nat 2018-06-14

Detta är en mycket glad dag i mitt liv på grund av den hjälp som Dr. Adodo har givit mig genom att hjälpa mig att få min ex tillbaka med sin magiska spell. Jag var gift i 6 år och det var så hemskt eftersom min man verkligen fuskade på mig och letade efter skilsmässa men när jag kom över D.Adodo email på internet förklarade jag min situation för honom och sökte sedan hans hjälp men att Min största överraskning berättade han för mig att han hjälper mig med mitt fall och här firar jag nu för att min man har förändrats helt för gott. Han vill alltid vara hos mig och kan inte göra någonting utan min dag. Jag njuter verkligen av mitt äktenskap, vilken stor fest. Jag kommer att fortsätta att vittna på internet eftersom Dr.Adodo verkligen är en riktig stavning. Behöver du hjälp då kontakten doktor anger nu via e-post: Adodospelltemple@gmail.com eller ring eller lägg till honom whatsapp +2348107527833

Skriv en kommentar